Ardal Chwarae a Chae Hamdden Teras Wilson

Llanandras

Ardal Chwarae a Chae Hamdden Teras Wilson

Dyma brif ardal chwarae Llanandras ac mae'n gysylltiedig â'r Cae Hamdden â'r un enw.

Mae'r ardal chwarae hon yn un wastad â chymysgedd o laswellt ac arwyneb diogelwch. Gall cerddwyr gyrraedd yr ardal o'r ffordd ac o'r cae hamdden. Mae digon o le i barcio ar y cae hamdden 100 metr i ffwrdd o'r ardal chwarae, ond mae llwybrau gwastad yn cysylltu'r ddau le. Mae llain bêl-droed i blant iau, cwrt tennis ac ardal aml-chwaraeon ar y cae hamdden, ac mae ar gael at ddefnydd y cyhoedd. mae bloc toiledau hefyd ar y safle.

Ymhlith y cyfarpar chwarae ar y safle hwn mae; 2 set o siglenni, 2 ffrâm ddringo, cyfarpar aml-chwarae, sî-sô adeiniog, car chwarae a springies. Mae seddi ar gael ar y safle hefyd.

Map

Map yn dangos Ardal Chwarae Teras Wilson
Cyfeirnod Grid: 330877 – 264782

I gael rhagor o wybodaeth am leoliad yr Ardal Chwarae, cliciwch ar y map isod i weld darlun mwy, neu cliciwch ar y ddolen i weld map rhyngweithiol:

Map Rhyngweithiol Ardal Chwarae Teras Wilson

To top