Ardal Chwarae a Chae Hamdden Pontnewydd-ar-Wy

Ardal Chwarae Pontnewydd ar Wy

Mae'r ardal chwarae hon yng nghanol y pentref ac yn darparu adnodd hamdden i'r trigolion ac i ymwelwyr. Safle glaswelltog, gwastad ydyw sy'n gartref i'r ardal chwarae a chae pêl-droed. Bydd y gymuned yn defnyddio'r ardal at nifer o ddibenion eraill, yn enwedig yn ystod misoedd yr haf. Sefydlwyd gardd / gardd lysiau yng nghornel yr ardal chwarae yn ddiweddar, yn ogystal â llwybr sy'n darparu mynediad i bob rhan o'r safle.

Mae'r safle'n hygyrch mewn i yrwyr a cherddwyr, ac mae digon o le i barcio ar y safle. Mae bloc toiledau ger prif fynedfa'r safle. Mae'r safle'n hygyrch i ymwelwyr anabl.

Ymhlith y cyfarpar chwarae ar y safle mae: powlen droelli, llithren, cyfarpar aml-chwarae a dwy set o siglenni. Darperir meinciau a bwrdd picnic hefyd er mwynhad y trigolion a'r ymwelwyr.

Map

Ardal Chwarae Pontnewydd ar Wy
Cyfeirnod Grid: 301732 – 258201

I gael rhagor o wybodaeth am leoliad yr Ardal Chwarae, cliciwch ar y map isod i weld darlun mwy, neu cliciwch ar y ddolen i weld map rhyngweithiol:

Map Rhyngweithiol Ardal Chwarae Pontnewydd ar Wy

To top