Ardal Chwarae a Chae Hamdden Maes-y-dre

Llanidloes

Ardal Chwarae Maes-y-dre

Mae'r ardal chwarae yma ar stad dai Maes-y-dre. Mae ffens rhyngddi ac ardal laswelltog ar fymryn o oleddf lle mae modd cicio pêl. Mae tai yn tremio dros yr ardal chwarae ar ddwy ochr, a dim ond mewn cerbyd ar hyd strydoedd cul y gellir ei chyrraedd. Mae'r safle'n anodd i gerddwyr ei gyrraedd, a gallai ymwelwyr anabl hefyd ei chael yn anodd mynd i'r safle.

Ymhlith y cyfarpar chwarae ar y safle mae: sî-sô, siglenni gwastad a llithren.

Map

Map yn dangos Ardal Chwarae Maes-y-dre
Cyfeirnod Grid: 295723 – 284206

I gael rhagor o wybodaeth am leoliad yr Ardal Chwarae yma, cliciwch ar y map isod i weld darlun mwy, neu cliciwch ar y ddolen i weld map rhyngweithiol:

Map Rhyngweithiol Ardal Chwarae Maes-y-dre

To top