Ardal Chwarae a Chae Hamdden Cnwclas

Ardal Chwarae Cnwclas

Mae'r safle ar ymyl stad o dai ym mhentref Cnwclas. Rhennir y safle rhwng y ganolfan gymunedol ac ardal chwaraeon aml-ddefnydd, a'r gymuned leol sy'n rheoli'r naill a'r llall. Mae modd cyrraedd y safle mewn cerbyd neu trwy gerdded trwy'r stad dai, a darperir mannau parcio ar faes parcio mawr y safle. Mae hygyrchedd y safle i ymwelwyr anabl yn dda, ac er bod y cae hamdden ar oleddf ysgafn, mae'r ardal chwarae ei hun ar dir gwastad.

Defnyddir y cae hamdden fel man i gicio pêl fel arfer, ac mae golygfeydd ysblennydd o gefn gwlad tonnog y cyffiniau i'w gweld o'r safle.

Ymhlith y cyfarpar chwarae ar y safle yma mae: 2 swingy, set o siglenni, llithren, sî-sô adeiniog a ffrâm ddringo.

Map

Map yn dangos Ardal Chwarae Cnwclas
Cyfeirnod Grid: 325323 – 274089

I gael rhagor o wybodaeth am leoliad yr Ardal Chwarae, cliciwch ar y map isod i weld llun mwyn, neu cliciwch ar y ddolen i weld map rhyngweithiol:

Map Rhyngweithiol Ardal Chwarae Cnwclas

To top