Ardal Chwarae a Chae Hamdden Clawdd Offa

Tref-y-Clawdd

Ardal Chwarae Clawdd Offa

Prif ardal chwarae Tref-y-clawdd yw Ardal Chwarae Clawdd Offa. Mae'n rhan o Gae Hamdden Clawdd Offa lle mae ardal i gicio pêl a llwybrau sy'n cysylltu â Llwybr Clawdd Offa ei hun, ac mae'r safle islaw Canolfan Groeso Clawdd Offa. Mae'n cynnig golygfeydd hardd o'r bryniau cyfagos, a'r rheiny'n newid o dymor i dymor fel bod pethau gwahanol i'w gweld ar wahanol adegau o'r flwyddyn.

Safle gwastad yw hwn y gellir ei gyrraedd trwy ddilyn lôn serth. Argymhellir bod ymwelwyr anabl felly yn dod i'r safle mewn cerbyd. Mae digon o gyfleusterau parcio ar gyfer y safle a'r Ganolfan Groeso. Mae toiledau hefyd ar gael yn y Ganolfan, yn ystod oriau agor yn unig.

Ymhlith y cyfarpar chwarae ar y safle mae: cyfarpar aml-chwarae mawr, siglen fasged, ffrâm ddringo ac eitemau i ymarfer ystwythder.

Map

Map yn dangos Ardal Chwarae Clawdd Offa
Cyfeirnod Grid: 328474 – 272527

I gael rhagor o wybodaeth am leoliad yr Ardal Chwarae, cliciwch ar y map isod i weld darlun mwy, neu cliciwch ar y ddolen i weld map rhyngweithiol:

Map Rhyngweithiol Ardal Chwarae Clawdd Offa

To top