Ardal Chwarae a Chae Hamdden Cae Gwyn

Llanidloes

Ardal Chwarae Cae Gwyn

Mae'r ardal chwarae a'r cae hamdden yma ar ymyl stad tai Cae Gwyn. Mae'r ardal chwarae'n laswelltog ac yn cynnwys arwyneb diogelwch, ac mae ffens yn ei gwahanu oddi wrth yr ardal hamdden laswelltog. Mae ffens hefyd yn gwahanu'r ardal honno oddi wrth gae chwarae'r ysgol. Mae hyn felly caniatáu i ymwelwyr fwynhau profiad o'r "awyr agored" yn y dref.

Mae'r mynediad i gerbydau i'r ardal chwarae a man hamdden yma yn wael, a dim ond trwy gerdded y gellir cyrraedd y safle. Mae mynediad i bobl anabl, fodd bynnag, yn dda os defnyddir y llwybr troed i'r ardal, ac mae man parcio bychan gerllaw. 

Ymhlith cyfarpar chwarae'r safle yma mae: llithren, siglenni a chyfarpar aml-chwarae.

Map

Map yn dangos Ardal Chwarae Cae Gwyn
Cyfeirnod Grid: 295408 – 283898

I gael rhagor o wybodaeth am leoliad yr Ardal Chwarae, cliciwch ar y map isod i weld llun mwy, neu cliciwch ar y ddolen i weld map rhyngweithiol:

Map Rhyngweithiol Ardal Chwarae Gwyn

To top