Ardal Chwarae a Chae Hamdden Cae Glas

Rhaeadr Gwy

Ardal Chwarae Cae Glas

Mae'r ardal chwarae ar ymyl Stad Cae Glas y dref, ac oherwydd ei fod ar dir uwch, mae'n cynnig golygfeydd ymhell dros yr ardal. Mae'n ardal laswelltog ar ychydig o lethr, ac yn cynnwys man i gicio pêl ac ardal chwarae, sydd ar ffin ogleddol y safle. Mae modd gyrru cerbyd ar hyd ffordd stad ac mae rhywfaint o le i barcio ar ochrau'r stryd. Gall cerddwyr gyrraedd trwy stad Cae Glas ond fe allai fod yn anodd i ddefnyddwyr anabl gyrraedd oherwydd culni'r palmentydd a'r ffaith fod y safle ar dir uchel.

Ymhlith y cyfarpar chwarae mae: ffrâm ddringo, sî-sô/siglwr; siglenni a rowndabowt.

Map

Map yn dangos Ardal Chwarae Cae Glas
Cyfeirnod Grid: 297336 – 268241

I gael rhagor o wybodaeth am leoliad yr Ardal Chwarae, cliciwch y map isod i weld llun mwy, neu cliciwch y ddolen i weld map rhyngweithiol:

Map Rhyngweithiol Ardal Chwarae Cae Glas

To top