Ardal Chwarae a Chae Hamdden Brynycastell

Tref-y-Clawdd

Ardal Chwarae Brynycastell

Mae'r ardal chwarae hon yn rhan o dir hamdden o'r enw Brynycastell. Mae tomen castell ar y safle sy'n creu cefndir prydferth. Ceir golygfeydd trawiadol o'r dirwedd gyfagos, ac mae'r safle'n fan poblogaidd gyda'r gymuned leol.

Mae'r cae hamdden yn gartref i glybiau pêl-droed, criced a hoci'r dref, ac mae'n cynnwys ardal laswelltog wastad gyda digon o leoedd parcio. Mae mynediad i gerbydau a cherddwyr o'r ffordd gyfagos, ac mae llwybr mewnol yn arwain i lawr i'r ardal chwarae sydd ger Canolfan Gymunedol a maes parcio marchnad y dref.

Mae'r ardal chwarae hefyd yn safle gwastad wedi'i orchuddio â glaswellt, ac mae iddi ddwy fynedfa, y naill o faes parcio'r farchnad a'r llall o'r cae hamdden uwchlaw'r safle. Argymhellir bod ymwelwyr anabl yn ceisio mynediad trwy fynedfa maes parcio'r farchnad yn unig, gan fod yn llwybr sy'n cysylltu'r cae hamdden a'r ardal chwarae ar lethr serth tuag at y safle.

Ymhlith y cyfarpar chwarae ar y safle mae: set o siglenni, troellwr crog, springy a ffrâm ddringo.

Map

Map yn dangos Ardal Chwarae Brynycastell
Cyfeirnod Grid: 328949 – 272217

I gael rhagor o wybodaeth am leoliad yr Ardal Chwarae, cliciwch ar y map isod i weld llun mwy, neu cliciwch ar y ddolen i weld map rhyngweithiol:

Map Rhyngweithiol Ardal Chwarae Brynycastell

To top