Ardaloedd Chwarae

ABERHONDDU (Clear)
Opsiynau chwiliad manwl

Yn dangos y cofnodion 6 I 10 O gyfanswm o 16.

  Enw'r Eitem
Ardal Chwarae King George V

Cae Chwarae King George V

cyfarpar aml-weithgaredd: Oes
siglenni: Oes
springy: Oes
sî-sô: Nac Oes
ffrâm ddringo: Oes
rowndabowt: Oes
troellwr: Nac Oes
mynediad i'r anabl: Good
llithren: Oes

Mae'r ardal chwarae laswelltog, wastad hon yng nghornel Cae Chwarae King George V. Mae' un o nifer o ardaloedd hamdden ledled y sir a gyflwynwyd at ddefnydd y gymuned leol er cof am y diweddar Frenin. Mae ffyrdd cul a phalmentydd y stad dai gyfagos yn darparu ffordd o gyrraedd yr ardal chwarae, ac mae digon o leoedd parcio gerllaw. Mae hygyrchedd i ddefnyddwyr anabl yn dda. Serch hynny, nid oes...
Ardal Chwarae Llansbyddid

Ardal Chwarae Llansbyddid

cyfarpar aml-weithgaredd: Nac Oes
siglenni: Oes
springy: Nac Oes
sî-sô: Nac Oes
ffrâm ddringo: Nac Oes
rowndabowt: Nac Oes
troellwr: Oes
mynediad i'r anabl: Poor
llithren: Nac Oes

Mae'r ardal chwarae laswelltog hon ar stad fechan o dai ym mhentref Llansbyddid ac mae'n cynnig amwynderau i'r gymuned gyfan. Mae grwp cymunedol gweithgar yn cydweithio â'r cyngor sir i geisio gwella'r ardal, a hwy sydd wedi gwneud llawer o'r gwaith plannu a thirlunio diweddar ar y safle. Mae hygyrchedd y safle'n wael, fodd bynnag, ac ychydig o le parcio sydd ar gael. Mae...
Ardal Chwarae Maesyfelin

Ardal Chwarae Maesyfelin

cyfarpar aml-weithgaredd: Nac Oes
siglenni: Oes
springy: Nac Oes
sî-sô: Oes
ffrâm ddringo: Oes
rowndabowt: Nac Oes
troellwr: Nac Oes
mynediad i'r anabl: Poor
llithren: Nac Oes

Mae'r safle glaswelltog yma ger llain fowlio'r dref, ac mae llwybrau'n ei gysylltu â Pharc Promenâd y dref ar lannau'r afon. Gellir ei gyrraedd trwy ddilyn ffordd gul sy'n arwain at y clwb bowlio a'i ardaloedd parcio. Sylwch nad oes unrhyw lwybr ar ochr y ffordd, felly bydd angen gofal bob amser os ydych yn cerdded yno. Gallai fod yn anodd i ddefnyddwyr anabl oherwydd diffyg llwybr. Hefyd...
Ardal Chwarae Teras y Neuadd

Ardal Chwarae Teras y Neuadd

cyfarpar aml-weithgaredd: Nac Oes
siglenni: Oes
springy: Nac Oes
sî-sô: Nac Oes
ffrâm ddringo: Oes
rowndabowt: Oes
troellwr: Nac Oes
mynediad i'r anabl: Good
llithren: Oes

Ardal chwarae fechan leol yw hon yng nghanol stad o dai ym mhentref Bronllys. Gallwch gyrraedd y safle o ffyrdd a llwybrau'r stad, ac mae rhywfaint o leoedd parcio gerllaw wrth y brif fynedfa. Mae'n hygyrch i ddefnyddwyr anabl, er bod ansawdd y chwarae sy'n cael ei ddarparu iddynt yn wael. Mae'r safle'n un gwastad a glaswelltog sy'n cael ei ddefnyddio rhan amlaf gan drigolion y stad. Ymhlith y...
Ardal Chwarae Maes Newton

Ardal Chwarae Maes Newton

cyfarpar aml-weithgaredd: Oes
siglenni: Oes
springy: Nac Oes
sî-sô: Nac Oes
ffrâm ddringo: Nac Oes
rowndabowt: Nac Oes
troellwr: Oes
mynediad i'r anabl: Good
llithren: Nac Oes

Mae'r safle yma ar lan yr afon ar ymyl stad o dai yn ardal dde-orllewinol y dref. Mae'n llecyn glaswellto rhyw un hectar o faint, ac mae ardal chwarae fechan ger y brif fynedfa. Caiff y safle ei ddefnyddio'n bennaf gan y gymuned leol at ddibenion amwynder, a gellir ei gyrraedd trwy'r stad o'r ffordd a'r llwybr. Mae rhywfaint o fannau parcio ar gael ger y brif fynedfa i'r...