Ardaloedd Chwarae

ABERTAWE (Clear)
Opsiynau chwiliad manwl

Yn dangos y cofnodion 6 I 8 O gyfanswm o 8.

  Enw'r Eitem
Ardal Chwarae Pen-y-cae

Ardal Chwarae Pen-y-cae

cyfarpar aml-weithgaredd: Nac Oes
siglenni: Oes
springy: Oes
sî-sô: Oes
ffrâm ddringo: Nac Oes
rowndabowt: Nac Oes
troellwr: Oes
mynediad i'r anabl: Poor
llithren: Nac Oes

Ardal chwarae fach yw hon ar lan afon. Mae'r fynedfa ar lethr, ac fe all y rhan laswelltog fod yn wlyb am gyfnod hir ar ôl glaw trwm. Mae'n anodd i yrwyr a cherddwyr gyrraedd yr ardal ac nid oes lle ar gael i barcio. Yn sgil yr anawsterau yma, argymhellir mai'r gymuned leol agosaf yn unig ddylai ddefnyddio'r ardal chwarae yma. Ymhlith y cyfarpar chwarae mae: powlen droelli, sî-sô, dwy...
Ardal Chwarae'r Welfare Ground

Ardal Chwarae'r Welfare Ground

cyfarpar aml-weithgaredd: Nac Oes
siglenni: Oes
springy: Nac Oes
sî-sô: Nac Oes
ffrâm ddringo: Nac Oes
rowndabowt: Nac Oes
troellwr: Nac Oes
mynediad i'r anabl: Good
llithren: Oes

Fel y mae ei enw'n awgrymu, mae'r ardal chwarae hon yn rhan o'r meysydd hamdden a adwaenir yn lleol fel y Welfare Ground. Mae'r meysydd yn gartref i'r clybiau rygbi, pêl-droed a chriced lleol, ac mae pob un yn gyfrifol am reoli eu caeau eu hunain yn annibynnol ar y Cyngor Sir. Mae'r ardal chwarae fechan hon ger adeilad y Clwb Rygbi ac mae'n tremio dros y Welfare Ground. Mae'n safle glaswelltog a...
Ardal Chwarae Cwm-twrch Uchaf

Ardal Chwarae Cwm-twrch Uchaf

cyfarpar aml-weithgaredd: Nac Oes
siglenni: Oes
springy: Nac Oes
sî-sô: Nac Oes
ffrâm ddringo: Oes
rowndabowt: Nac Oes
troellwr: Oes
mynediad i'r anabl: Poor
llithren: Oes

Mae'r ardal chwarae fechan hon ger Neuadd Les y Glowyr yng Nghwm-twrch Uchaf. Mae lle i barcio ceir oddi ar y ffordd, a gellir cerdded i'r safle trwy ddefnyddio'r rhwydwaith llwybrau lleol. Mae'n safle gwastad a glaswelltog ac mae ffens fetel rhyngddo â'r maes parcio. Cafodd yr ardal chwarae ei hailwampio'n ddiweddar mewn menter ar y cyd rhwng y cyngor sir a'r gymuned leol. Ymhlith y cyfarpar...