Ardaloedd Chwarae

CRUGHYWEL (Clear)
Opsiynau chwiliad manwl

Yn dangos y cofnodion 1 I 5 O gyfanswm o 5.

  Enw'r Eitem
Ardal Chwarae Bwlch

Ardal Chwarae Bwlch

cyfarpar aml-weithgaredd: Nac Oes
siglenni: Oes
springy: Oes
sî-sô: Nac Oes
ffrâm ddringo: Oes
rowndabowt: Nac Oes
troellwr: Oes
mynediad i'r anabl: poor
llithren: Oes

Mae'r ardal chwarae laswelltog hon ar ymyl stad breswyl fach ym mhentref Bwlch. Er bod nifer fechan o fannau parcio gerllaw, dim ond llwybr cul sy'n arwain at y safle. Mae hygyrchedd y safle i ymwelwyr anabl yn wael, ac nid oes unrhyw lwybrau mewnol yn cysylltu'r cyfarpar chwarae ar y safle. Mae ardal fechan i gicio pêl, ac mae'r cyfarpar chwarae'n cynnwys: siglen fasged, springy,...
Ardal Chwarae Cwmdu

Ardal Chwarae Cwmdu

cyfarpar aml-weithgaredd: Nac Oes
siglenni: Oes
springy: Nac Oes
sî-sô: Nac Oes
ffrâm ddringo: Oes
rowndabowt: Nac Oes
troellwr: Nac Oes
mynediad i'r anabl: Good
llithren: Oes

Mae'r ardal chwarae leol hon ym mhentref Cwmdu, ger y ffordd fawr ac arosfan bws. Y ffordd orau o'i chyrraedd yw trwy'r stad dai gyfagos, lle nad oes ond dyrnaid o leoedd parcio. Mae llwybr yn torri trwy'r safle, ond er bod hygyrchedd i bobl anabl yn dda, nid ydym yn ystyried bod y ansawdd y profiad chwarae'n addas i'w dibenion. Mae'r ardal chwarae ar safle glaswelltog, gwastad sydd ag un pen yn...
Cae Chwarae Llanbedr

Cae Chwarae Llanbedr

cyfarpar aml-weithgaredd: Nac Oes
siglenni: Oes
springy: Nac Oes
sî-sô: Oes
ffrâm ddringo: Nac Oes
rowndabowt: Oes
troellwr: Nac Oes
mynediad i'r anabl: Good
llithren: Oes

Mae'r safle lleol hwn ym mhentref Llanbedr, a dim ond ar hyd ffordd neu lwybr trwy stad o dai mae modd ei gyrraedd. Mae'n safle glaswelltog sydd wedi'i rannu'n ddau, sef ardal chwarae a chae hamdden. Mae rhywfaint o le i barcio ar y stryd ger y brif fynedfa, ac mae'r hygyrchedd i ddefnyddwyr anabl yn dda, er nad oes llawer o gyfle i symud o amgylch y safle oherwydd nad oes fawr o lwybrau...
Ardal Chwarae Llangenni

Ardal Chwarae Llangenni

cyfarpar aml-weithgaredd: Nac Oes
siglenni: Oes
springy: Nac Oes
sî-sô: Oes
ffrâm ddringo: Oes
rowndabowt: Nac Oes
troellwr: Nac Oes
mynediad i'r anabl: Poor
llithren: Nac Oes

Mae'r ardal chwarae laswelltog yma yng nghanol y pentref a chyfyngedig yw gwerth y cyfleoedd chwarae mae'n eu cynnig. Hefyd, dim ond ychydig o le sydd i barcio ar y ffordd gyferbyn â'r safle, ac nid oes llwybr uniongyrchol rhwng y lle parcio a'r ardal chwarae. Nid yw'n hygyrch i ddefnyddwyr anabl, a bydd cyfyngiad pellach ar werth y profiad chwarae. Mae mynedfa'r safle yn agor i'r...
Ardal Chwarae Oakfield Drive

Ardal Chwarae Oakfield Drive

cyfarpar aml-weithgaredd: Nac Oes
siglenni: Oes
springy: Oes
sî-sô: Oes
ffrâm ddringo: Oes
rowndabowt: Oes
troellwr: Oes
mynediad i'r anabl: Good
llithren: Oes

Mae'r tir hamdden yma i'w ddynodi yn un o ddim ond tair ardal yn sir Powys fel Maes Brenhines Elizabeth II, sef anrhydedd sy'n cael ei ddyfarnu i leoedd hamdden cymunedol o bwys i ddathlu Jiwbilî Deiamwnt y Frenhines. Mae'r gymuned leol yn dal i gymryd rhan yn y gwaith o gadw a gwella defnydd y cae yn y tymor hir ar gyfer y dyfodol, ac maent wedi codi arian yn lleol yn ddiweddar i wailwampio'r...