Ardaloedd Chwarae

CAERSWS (Clear)
Opsiynau chwiliad manwl

Yn dangos y cofnodion 1 I 1 O gyfanswm o 1.

  Enw'r Eitem
Ardal Chwarae Maes-y-dre, Caersws

Ardal Chwarae Maes-y-dre

cyfarpar aml-weithgaredd: Nac Oes
siglenni: Oes
springy: Nac Oes
sî-sô: Nac Oes
ffrâm ddringo: Nac Oes
rowndabowt: Nac Oes
troellwr: Nac Oes
mynediad i'r anabl: Good
llithren: Oes

Trwy stad fechan o dai mae modd cyrraedd yr ardal chwarae yma. Mae'r safle'n hygyrch i gerbydau a cherddwyr, er mai dim ond ychydig o le sydd i barcio, a hynny ar y stryd. Mae'n hygyrch i ymwelwyr anabl, ond mae'n debyg y bydd eu profiad o chwarae ar y safle'n wael. Mae'n safle glaswelltog gyda llwybr i lawr y canol.