Ardaloedd Chwarae

LLANFAIR-YM-MUALLT (Clear)
Opsiynau chwiliad manwl

Yn dangos y cofnodion 1 I 5 O gyfanswm o 5.

  Enw'r Eitem
Ardal Chwarae Beulah

Ardal Chwarae Beulah

cyfarpar aml-weithgaredd: Nac Oes
siglenni: Nac Oes
springy: Oes
sî-sô: Oes
ffrâm ddringo: Oes
rowndabowt: Oes
troellwr: Oes
mynediad i'r anabl: Good
llithren: Nac Oes

Mae'r ardal chwarae bentref hon yn darparu cyfleoedd chwarae i'r gymuned leol. Mae'n safle glastwelltog, gwastad sy'n hawdd ei gyrraedd i gerddwyr a gyrwyr. Mae nifer cyfyngedig o fannau parcio ar gael, ac mae'r mynediad i ddefnyddwyr anabl yn dda. Ymhlith y cyfarpar chwarae ar y safle mae: ffrâm ddringo, sî-sô, rowndabowt, troellwr a springy.  Mae seddi hefyd ar gael yno.
Ardal Chwarae Cilgant Llanelwedd

Ardal Chwarae Cilgant Llanelwedd

cyfarpar aml-weithgaredd: Oes
siglenni: Oes
springy: Nac Oes
sî-sô: Oes
ffrâm ddringo: Nac Oes
rowndabowt: Nac Oes
troellwr: Oes
mynediad i'r anabl: Good
llithren: Oes

Mae'r ardal chwarae hon ar stad tai Cilgant Llanelwedd (Llanelwedd Crescent) ar gyrion pentref Llanelwedd. Mae'r safle'n wastad ac mae ganddo arwyneb diogelwch. Mae'r ardal chwarae, sy'n agos at ysgol ac eglwys y pentref, yn rhwydd ei chyrraedd o'r ffordd a'r palmant. Mae'r safle'n hygyrch i ymwelwyr anabl, er y dylech ystyried teithio yma mewn cerbyd os ydych yn dod o dref...
Ardal Chwarae Pontnewydd ar Wy

Ardal Chwarae a Chae Hamdden Pontnewydd-ar-Wy

cyfarpar aml-weithgaredd: Oes
siglenni: Oes
springy: Nac Oes
sî-sô: Nac Oes
ffrâm ddringo: Nac Oes
rowndabowt: Nac Oes
troellwr: Oes
mynediad i'r anabl: Good
llithren: Oes

Mae'r ardal chwarae hon yng nghanol y pentref ac yn darparu adnodd hamdden i'r trigolion ac i ymwelwyr. Safle glaswelltog, gwastad ydyw sy'n gartref i'r ardal chwarae a chae pêl-droed. Bydd y gymuned yn defnyddio'r ardal at nifer o ddibenion eraill, yn enwedig yn ystod misoedd yr haf. Sefydlwyd gardd / gardd lysiau yng nghornel yr ardal chwarae yn ddiweddar, yn ogystal â...
Ardal Chwarae Oaklands Crescent

Ardal Chwarae Oaklands Crescent

cyfarpar aml-weithgaredd: Oes
siglenni: Oes
springy: Nac Oes
sî-sô: Nac Oes
ffrâm ddringo: Oes
rowndabowt: Oes
troellwr: Oes
mynediad i'r anabl: Good
llithren: Nac Oes

Mae Ardal Chwarae Oaklands Crescent y tu cefn i stad o dai, a'r unig ffordd o'i chyrraedd yw trwy gerdded o naill ai Oaklands Crescent neu Ffordd Newry. Mae rhywfaint o le i barcio ar y stryd gerllaw. Mae'r safle'n laswelltog ac yn weddol wastad a'r gymuned leol agosaf sy'n ei ddefnyddio'n bennaf. Mae hygyrchedd y safle i ddefnyddwyr anabl yn dda, ond gallai symud o amgylch y safle ei hun...
Ardal Chwarae Y Gro

Ardal Chwarae Y Gro

cyfarpar aml-weithgaredd: Oes
siglenni: Oes
springy: Oes
sî-sô: Oes
ffrâm ddringo: Oes
rowndabowt: Nac Oes
troellwr: Nac Oes
mynediad i'r anabl: Poor
llithren: Oes

Mae'r ardal chwarae boblogaidd hon ar y tir hamdden a adwaenir yn lleol fel Y Gro. Mae ffens fetel yn gwahanu'r cae hamdden a'r ardal chwarae, ac mae'r safle ei hun yn laswelltog ac yn wastad. Gan ei fod yn agos at ganol y dref ac yn cynnwys digon o leoedd parcio talu-ac-arddangos ger y cae hamdden, bydd y gymuned leol ac ymwelwyr â'r dre yn ei ddefnyddio'n helaeth. Mae cae rygbi'r dre yn Y Gro,...