Ardaloedd Chwarae

ABERHONDDU (Clear)
Opsiynau chwiliad manwl

Yn dangos y cofnodion 1 I 5 O gyfanswm o 16.

  Enw'r Eitem
Ardal Chwarae Coedwaunger

Ardal Chwarae Coedwaunger

cyfarpar aml-weithgaredd: Oes
siglenni: Oes
springy: Oes
sî-sô: Nac Oes
ffrâm ddringo: Nac Oes
rowndabowt: Nac Oes
troellwr: Nac Oes
mynediad i'r anabl: Poor
llithren: Nac Oes

Ardal Chwarae i'r gymdogaeth yw hon. Mae'n darparu cyfleuster i'r ardal leol/y pentref. Mae'n safle glaswelltog sy'n weddol wastad ar y cyfan ac yn cynnwys ardal chwarae a hefyd ardal chwarae a lle i gicio pêl sy'n cynnwys bwrdd a chylch sgorio pêl-fasged. Gallwch gyrraedd yr ardal chwarae o'r stad breswyl gyffiniol, ond bod hygyrchedd da i'r safle i ymwelwyr anabl, nid oes unrhyw lwybrau troed...
Ardal Chwarae Tai Digeddi

Ardal Chwarae Tai Digeddi

cyfarpar aml-weithgaredd: Nac Oes
siglenni: Oes
springy: Nac Oes
sî-sô: Nac Oes
ffrâm ddringo: Nac Oes
rowndabowt: Oes
troellwr: Nac Oes
mynediad i'r anabl: Good
llithren: Oes

Ardal chwarae leol yw hon ar ymyl stad fechan o dai ym mhentref Llanigon. Mae'n safle gwastad, glaswelltog a dim ond trwy ddefnyddio ffyrdd a llwybrau troed y stad y mae modd ei gyrraedd. Mae rhywfaint o le parcio ar y stryd. Fel ardal i gicio pêl y defnyddir y cae hamdden yn bennaf, ac mae golygfeydd hyfryd o'r cefn gwlad o amgylch y pentref i'w gweld oddi yno. Er bod hygyrchedd yn dda i...
Ardal Chwarae Felindre

Ardal Chwarae Felindre

cyfarpar aml-weithgaredd: Oes
siglenni: Oes
springy: Nac Oes
sî-sô: Nac Oes
ffrâm ddringo: Nac Oes
rowndabowt: Nac Oes
troellwr: Nac Oes
mynediad i'r anabl: Good
llithren: Oes

Mae Ardal Chwarae Felindre wedi'i gysylltu'n uniongyrchol â'r Cae Hamdden. Mae digon o le parcio yn agos at brif fynedfa'r safle, ac mae'r hygyrchedd i ddefnyddwyr anabl yn dda, er y gallai symud o amgylch y safle (yn enwedig mewn tywydd gwlyb) fod yn anodd. Mae'r ardal gyfan yn wastad ac yn laswelltog. Pan na fydd y gymuned leol yn defnyddio'r cae hamdden, bydd y plant lleol yn ei ddefnyddio fel...
Ardal Chwarae Rhodfa Gwernyfed

Ardal Chwarae Rhodfa Gwernyfed

cyfarpar aml-weithgaredd: Nac Oes
siglenni: Oes
springy: Nac Oes
sî-sô: Nac Oes
ffrâm ddringo: Oes
rowndabowt: Oes
troellwr: Nac Oes
mynediad i'r anabl: Good
llithren: Nac Oes

Mae'r ardal chwarae yma ar stad o dai ym mhentref Aberllynfi. Gellir ei chyrraedd o ffyrdd y stad a'r llwybrau troed, ac mae rhywfaint o le i barcio ar y stryd gerllaw'r safle. Mae'r hygyrchedd i ddefnyddwyr anabl yn dda. Fodd bynnag, mae ansawdd y cyfleoedd chwarae sydd ar gael iddynt ar y safle yn wael. Mae'r ardal yn un laswelltog sydd wedi'i hailwampio beth yn ddiweddar. Mae set newydd o...
Ardal Chwarae Parc Gwernyfed

Ardal Chwarae Parc Gwernyfed

cyfarpar aml-weithgaredd: Nac Oes
siglenni: Oes
springy: Nac Oes
sî-sô: Nac Oes
ffrâm ddringo: Oes
rowndabowt: Oes
troellwr: Nac Oes
mynediad i'r anabl: Good
llithren: Nac Oes

Mae'r ardal chwarae yma ar ymyl stad fechan o dai ym mhentref Aberllynfi. Mae'r safle yn un gwastad a glaswelltog gyda ffin o goed aeddfed ar un ochr. Tu hwnt i'r coed mae ffordd fawr brysur, ac mae'n rhaid wrth ofal wrth fynd i mewn i'r ardal chwarae a'i gadael trwy'r fynedfa sy'n cysylltu'r ddwy. Mae mynedfa arall ar gael o'r ffyrdd a'r llwybrau troed ar y stad, ond ychydig iawn o leoedd parcio...