Ardaloedd Chwarae

ABERTAWE (Clear)
Opsiynau chwiliad manwl

Yn dangos y cofnodion 1 I 5 O gyfanswm o 8.

  Enw'r Eitem
Cae Chwarae Cae Hopkin

Ardal Chwarae Cae Hopkin

cyfarpar aml-weithgaredd: Nac Oes
siglenni: Oes
springy: Nac Oes
sî-sô: Oes
ffrâm ddringo: Oes
rowndabowt: Oes
troellwr: Oes
mynediad i'r anabl: Poor
llithren: Nac Oes

Ardal chwarae leol yw hon ar stad breswyl fach yn y pentref. Mae'n ardal laswelltog ac mae llethr o waelod y safle tuag at ardal wastad lle gellir cicio pêl. Gall y safle fod yn wlyb iawn yn ystod cyfnodau o law ac wedi hynny, a dylid ystyried hyn cyn dod i'r safle. Mae mynediad i gerbydau a cherddwyr fel ei gilydd yn wael, ac ychydig iawn o fannau parcio sydd ar gael ar y stryd. Mae'r...
Ardal Chwarae Coelbren

Ardal Chwarae Coelbren

cyfarpar aml-weithgaredd: Nac Oes
siglenni: Nac Oes
springy: Nac Oes
sî-sô: Nac Oes
ffrâm ddringo: Oes
rowndabowt: Nac Oes
troellwr: Nac Oes
mynediad i'r anabl: Good
llithren: Oes

Mae'r ardal chwarae wastad, laswelltog yma ar gyrion y pentref. Nid oes ganddi ond ychydig o gyfleusterau chwarae. Mae modd cyrraedd y safle mewn car neu drwy gerdded. Fodd bynnag, dim ond ychydig o le sydd i barcio ar y stryd. Er bod mynediad i ymwelwyr anabl yn dda, mae'r cyfleusterau chwarae ar eu cyfer o ansawdd gwael. Ymhlith y cyfarpar chwarae ar y safle mae: llithren a ffrâm ddringo.
Ardal Chwarae Cwmgïedd

Ardal Chwarae Cwmgïedd

cyfarpar aml-weithgaredd: Oes
siglenni: Oes
springy: Nac Oes
sî-sô: Nac Oes
ffrâm ddringo: Nac Oes
rowndabowt: Nac Oes
troellwr: Oes
mynediad i'r anabl: Good
llithren: Oes

Mae'r ardal chwarae laswelltog, wastad hon ym mhentref Cwmgïedd ger Ystradgynlais. Mae modd cyrraedd yr ardal chwarae o ffordd stad, neu drwy ddefnyddio'r llwybrau troed lleol. Mae ardal chwarae ar un ochr iddi, a lle i gicio pêl ar yr ochr arall. Mae ychydig o lei i barcio ar y stryd, ac er bod yr ardal chwarae ryw hanner milltir o'r heol fawr, mae mynediad ar gyfer ymwelwyr anabl. Fodd bynnag,...
 

Ardal Chwarae Penrhos A'r Cae Hamdden

cyfarpar aml-weithgaredd: Oes
siglenni: Oes
springy: Oes
sî-sô: Oes
ffrâm ddringo: Oes
rowndabowt: Nac Oes
troellwr: Nac Oes
mynediad i'r anabl: Poor
llithren: Oes

Mae'r ardal laswelltog hon mewn stad breswyl ac mae'n darparu lle ar gyfer chwarae a hamdden i'r gymuned leol. Mae'n cynnwys lle i gicio pêl (sy'n gallu bod yn wlyb am gyfnod hir ar ôl y glaw) ac ardal chwarae wedi'i hamgáu. Mae mynediad i'r safle a chyfleusterau parcio yn wael, ac nid oes unrhyw lwybrau sy'n cysylltu'r naill a'r llall. Nid ydym, felly, yn argymell y safle i ddefnyddwyr...
Ardal Chwarae Pen-y-bryn

Ardal Chwarae Pen-y-bryn

cyfarpar aml-weithgaredd: Oes
siglenni: Oes
springy: Nac Oes
sî-sô: Oes
ffrâm ddringo: Nac Oes
rowndabowt: Nac Oes
troellwr: Oes
mynediad i'r anabl: Good
llithren: Oes

Mae'r ardal chwarae leol fechan hon ar ymyl stad breswyl yn ardal Penrhos yn Ystradgynlais. Mae modd cyrraedd y safle trwy ddefnyddio ffyrdd a llwybrau'r stad. Mae'n safle wastad â ffensys o'i amgylch ac mae arwyneb diogelwch yn ei orchuddio. Mae rhywfaint o le i barcio ar y stryd ac mae'n eithaf hygyrch i ymwelwyr anabl. Fodd bynnag, os ydych yn dod i'r safle o'r tu allan i'r stad,...