Ardaloedd Chwarae

RHAEADR GWY (Clear)
Opsiynau chwiliad manwl

Yn dangos y cofnodion 1 I 2 O gyfanswm o 2.

  Enw'r Eitem
Ardal Chwarae Cae Glas

Ardal Chwarae a Chae Hamdden Cae Glas

cyfarpar aml-weithgaredd: Nac Oes
siglenni: Oes
springy: Nac Oes
sî-sô: Oes
ffrâm ddringo: Oes
rowndabowt: Oes
troellwr: Nac Oes
mynediad i'r anabl: Poor
llithren: Nac Oes

Mae'r ardal chwarae ar ymyl Stad Cae Glas y dref, ac oherwydd ei fod ar dir uwch, mae'n cynnig golygfeydd ymhell dros yr ardal. Mae'n ardal laswelltog ar ychydig o lethr, ac yn cynnwys man i gicio pêl ac ardal chwarae, sydd ar ffin ogleddol y safle. Mae modd gyrru cerbyd ar hyd ffordd stad ac mae rhywfaint o le i barcio ar ochrau'r stryd. Gall cerddwyr gyrraedd trwy stad Cae...
Ardal Chwarae Parc Waun Capel

Ardal Chwarae Parc Waun Capel

cyfarpar aml-weithgaredd: Oes
siglenni: Oes
springy: Oes
sî-sô: Oes
ffrâm ddringo: Oes
rowndabowt: Nac Oes
troellwr: Oes
mynediad i'r anabl: Good
llithren: Oes

Dyma brif gyfleuster chwarae Rhaeadr Gwy. Mae wedi'i leoli ym Mharc Waun capel y dref ger Afon Gwy. Yn ogystal â'r ardal chwarae mae'r parc hefyd yn cynnwys ardal laswelltog gerllaw i gicio pêl arni, cyrtiau tenis, llain fowlio a llain bytio 9-twll. Gellir prynu tocynnau i gymryd rhan yn y campau yma yn y Ganolfan Hamdden sydd yng nghanol y dref. Hefyd mae maes gwersylla a charafanio ychydig i'r...