Ardaloedd Chwarae

LLANANDRAS (Clear)
Opsiynau chwiliad manwl

Yn dangos y cofnodion 1 I 4 O gyfanswm o 4.

  Enw'r Eitem
Ardal Chwarae Llanfair Llythynwg

Ardal Chwarae Llanfair Llythynwg

cyfarpar aml-weithgaredd: Nac Oes
siglenni: Oes
springy: Nac Oes
sî-sô: Oes
ffrâm ddringo: Nac Oes
rowndabowt: Oes
troellwr: Nac Oes
mynediad i'r anabl: Good
llithren: Oes

Ardal chwarae gymunedol fechan yw hon yng nghanol y pentref. Mae'n hawdd ei chyrraedd mewn car neu drwy gerdded, ac mae rhywfaint o le i barcio ar y safle. Mae'r safle yn wastad ac yn cynnwys wyneb diogelwch. Mae hygyrchedd i ymwelwyr anabl yn dda. Ymhlith y cyfarpar chwarae ar y safle mae: llithren, siglenni, sî-sô a rowndabowt bach. Mae seddi hefyd ar gael.
Ardal Chwarae Golygfa Llugwy

Ardal Chwarae Golygfa Llugwy

cyfarpar aml-weithgaredd: Nac Oes
siglenni: Oes
springy: Nac Oes
sî-sô: Nac Oes
ffrâm ddringo: Nac Oes
rowndabowt: Nac Oes
troellwr: Oes
mynediad i'r anabl: Good
llithren: Oes

Mae'r ardal chwarae fechan laswelltog hon ar stad o dai ar ymyl ddwyreiniol y dref. Mae mewn cornel o'r stad, gyda thai ar ddwy ochr, ac afon Llugwy yn cyffinio â'i thrydedd ochr. Mae modd cyrraedd yr ardal chwarae yn rhwydd mewn cerbyd neu drwy gerdded, ond dim ond ychydig o leoedd parcio sydd ar gael yn agos. Mae'r hygyrchedd i ymwelwyr anabl hefyd yn dda, ond mae gwerth y...
Ardal Chwarae Maesyfed

Ardal Chwarae Maesyfed

cyfarpar aml-weithgaredd: Nac Oes
siglenni: Oes
springy: Nac Oes
sî-sô: Nac Oes
ffrâm ddringo: Oes
rowndabowt: Nac Oes
troellwr: Oes
mynediad i'r anabl: Good
llithren: Oes

Mae'r ardal chwarae ym Maesyfed yn safle glaswelltog sy'n wastad ac yn agored ac yn cynnig golygfeydd eang o'r cefn gwlad o'i amgylch. Gellir cyrraedd y safle o'r pentref, naill ai ar y ffordd neu drwy gerdded yno, ac mae digonedd o leoedd parcio gerdllaw yr ysgol iau gyferbyn â'r ardal chwarae. Mae'n hygyrch i ymwelwyr anabl, er nad yw pob eitem o'r cyfarpar yn addas  i bobl anabl. Mae'r...
Ardal Chwarae a Chae Hamdden Teras Wilson

Ardal Chwarae a Chae Hamdden Teras Wilson

cyfarpar aml-weithgaredd: Oes
siglenni: Oes
springy: Oes
sî-sô: Oes
ffrâm ddringo: Oes
rowndabowt: Nac Oes
troellwr: Nac Oes
mynediad i'r anabl: Good
llithren: Oes

Dyma brif ardal chwarae Llanandras ac mae'n gysylltiedig â'r Cae Hamdden â'r un enw. Mae'r ardal chwarae hon yn un wastad â chymysgedd o laswellt ac arwyneb diogelwch. Gall cerddwyr gyrraedd yr ardal o'r ffordd ac o'r cae hamdden. Mae digon o le i barcio ar y cae hamdden 100 metr i ffwrdd o'r ardal chwarae, ond mae llwybrau gwastad yn cysylltu'r ddau le. Mae llain bêl-droed i blant iau, cwrt...