Ardaloedd Chwarae

MACHYNLLETH (Clear)
Opsiynau chwiliad manwl

Yn dangos y cofnodion 1 I 1 O gyfanswm o 1.

  Enw'r Eitem
Ardal Chwarae Derwenlas

Ardal Chwarae Derwenlas

cyfarpar aml-weithgaredd: Nac Oes
siglenni: Oes
springy: Oes
sî-sô: Oes
ffrâm ddringo: Nac Oes
rowndabowt: Nac Oes
troellwr: Nac Oes
mynediad i'r anabl: Poor
llithren: Nac Oes

Mae'r ardal chwarae fechan hon ar stad o dai ym mhentref Derwenlas, ger tref Machynlleth. Mae modd cyrraedd y stad o'r ffordd, ond rhaid wrth ofal wrth gerdded i'r safle. Nid ydym felly'n argymell y safle i ymwelwyr anabl. Lluniwyd yr ardal chwarae ar gyfer plant y stad, ac mae wedi'i gynnal at y diben yma erioed. Ymhlith y cyfarpar chwarae ar y safle yma mae: siglenni, sî-sô a springy.