Ardaloedd Chwarae

LLANYMYNECH (Clear)
Opsiynau chwiliad manwl

Yn dangos y cofnodion 1 I 1 O gyfanswm o 1.

  Enw'r Eitem
Ardal Chwarae y Berllan

Ardal Chwarae y Berllan

cyfarpar aml-weithgaredd: Oes
siglenni: Oes
springy: Nac Oes
sî-sô: Nac Oes
ffrâm ddringo: Nac Oes
rowndabowt: Nac Oes
troellwr: Oes
mynediad i'r anabl: Good
llithren: Nac Oes

Mae angen mynd trwy stad fechan o dai i gyrraedd yr Ardal Chwarae yma. Mae'n llecyn glaswelltog ar ychydig o lethr ac mae golygfeydd gwych i'w gweld o'r cefn gwlad o amgylch. Mae'r ffordd a'r palmant yn darparu modd o yrru neu gerdded i'r ardal chwarae, ac mae ychydig o le i barcio ger y safle. Mae'r ardal chwarae'n hygyrch i ymwelwyr anabl, er rydym yn argymell eich bod yn mynd yno mewn...