Ardaloedd Chwarae

LLANIDLOES (Clear)
Opsiynau chwiliad manwl

Yn dangos y cofnodion 1 I 4 O gyfanswm o 4.

  Enw'r Eitem
Ardal Chwarae Cae Gwyn

Ardal Chwarae a Chae Hamdden Cae Gwyn

cyfarpar aml-weithgaredd: Oes
siglenni: Oes
springy: Nac Oes
sî-sô: Nac Oes
ffrâm ddringo: Nac Oes
rowndabowt: Nac Oes
troellwr: Nac Oes
mynediad i'r anabl: Good
llithren: Oes

Mae'r ardal chwarae a'r cae hamdden yma ar ymyl stad tai Cae Gwyn. Mae'r ardal chwarae'n laswelltog ac yn cynnwys arwyneb diogelwch, ac mae ffens yn ei gwahanu oddi wrth yr ardal hamdden laswelltog. Mae ffens hefyd yn gwahanu'r ardal honno oddi wrth gae chwarae'r ysgol. Mae hyn felly caniatáu i ymwelwyr fwynhau profiad o'r "awyr agored" yn y dref. Mae'r mynediad i gerbydau i'r ardal...
Ardal Chwarae Dolgwenith

Ardal Chwarae a Chae Hamdden Dolgwenith

cyfarpar aml-weithgaredd: Oes
siglenni: Oes
springy: Oes
sî-sô: Nac Oes
ffrâm ddringo: Nac Oes
rowndabowt: Nac Oes
troellwr: Nac Oes
mynediad i'r anabl: Good
llithren: Oes

Mae'r safle ar stad Dolgwenith, ac yn wreiddiol, dim ond ar gyfer trigolion y stad honno y bwriadwyd yr ardal chwarae. Mae'n cynnwys ardal laswelltog, wastad ar gyfer cicio pêl. Mae modd cyrraedd mewn car neu drwy gerdded drwy'r stad a'r llwybrau cerdded, ac mae rhywfaint o leoedd parcio ar y stryd gyfagos. Mae mynediad i ymwelwyr anabl, felly, yn dda. Ymhlith y cyfarpar...
Ardal Chwarae Hafrennydd

Ardal Chwarae Hafrennydd

cyfarpar aml-weithgaredd: Oes
siglenni: Oes
springy: Oes
sî-sô: Oes
ffrâm ddringo: Nac Oes
rowndabowt: Nac Oes
troellwr: Nac Oes
mynediad i'r anabl: Good
llithren: Oes

Mae Ardal Chwarae Hafrennydd ar ymyl ogleddol y dref ac yn hawdd ei chyrraedd o ganol y dref o'r ffordd neu o'r palmentydd gwastad sydd ar gael. Mae mynediad i ymwelwyr anabl felly'n dda. Mae ychydig o leoedd parcio ar gael ar ochr y ffordd gyferbyn â'r safle. Sylwch fodd bynnag fod y ffordd fawr yn gyfagos i'r safle, ac felly mae'n rhaid wrth ofal wrth fynd a dod o'r safle yma. Mae...
Ardal Chwarae Maes-y-dre

Ardal Chwarae a Chae Hamdden Maes-y-dre

cyfarpar aml-weithgaredd: Nac Oes
siglenni: Oes
springy: Nac Oes
sî-sô: Oes
ffrâm ddringo: Nac Oes
rowndabowt: Nac Oes
troellwr: Nac Oes
mynediad i'r anabl: Poor
llithren: Oes

Mae'r ardal chwarae yma ar stad dai Maes-y-dre. Mae ffens rhyngddi ac ardal laswelltog ar fymryn o oleddf lle mae modd cicio pêl. Mae tai yn tremio dros yr ardal chwarae ar ddwy ochr, a dim ond mewn cerbyd ar hyd strydoedd cul y gellir ei chyrraedd. Mae'r safle'n anodd i gerddwyr ei gyrraedd, a gallai ymwelwyr anabl hefyd ei chael yn anodd mynd i'r safle. Ymhlith y cyfarpar chwarae ar...