Ardaloedd Chwarae

LLANGAMARCH (Clear)
Opsiynau chwiliad manwl

Yn dangos y cofnodion 1 I 2 O gyfanswm o 2.

  Enw'r Eitem
Ardal Chwarae Garth

Ardal Chwarae Garth

cyfarpar aml-weithgaredd: Nac Oes
siglenni: Oes
springy: Nac Oes
sî-sô: Nac Oes
ffrâm ddringo: Nac Oes
rowndabowt: Nac Oes
troellwr: Nac Oes
mynediad i'r anabl: Good
llithren: Oes

Mae'r safle gwastad, glaswelltog hwn yn cynnig cyfle chwarae i'r gymuned leol. Mae'r ardal y tu cefn i stad fechan o dai ac mae ychydig o fannau parcio ger mynedfa'r safle. Mae hygyrchedd y safle i'r cerddwr a'r defnyddiwr anabl yn dda, er y gellid ystyried bod y ddarpariaeth ar y safle yn wael, yn enwedig i bobl anabl. Ymhlith y cyfarpar chwarae mae: siglen wastad, siglen i blant bach...
Ardal Chwarae Llangamarch

Ardal Chwarae Llangamarch

cyfarpar aml-weithgaredd: Nac Oes
siglenni: Nac Oes
springy: Oes
sî-sô: Nac Oes
ffrâm ddringo: Nac Oes
rowndabowt: Oes
troellwr: Nac Oes
mynediad i'r anabl: Good
llithren: Oes

Mae'r ardal chwarae hon ar ffin y ffordd yn agos at ganol y pentref ac yn cynnig cyfleoedd chwarae i'r gymuned leol. Mae arwyneb diogelwch ymhob rhan ohoni, a gellir cyrraedd y cae chwarae o'r ffordd neu drwy gerdded. Dim ond ychydig o leoedd parcio sydd ar gael, fodd bynnag, ond mae'n hygyrch i ddefnyddwyr anabl. Ymhlith y cyfarpar chwarae ar y safle mae: llithren, siglwr, rowndabowt a...