Ardaloedd Chwarae

LLANDRINDOD (Clear)
Opsiynau chwiliad manwl

Yn dangos y cofnodion 1 I 5 O gyfanswm o 6.

  Enw'r Eitem
Ardal Chwarare Lakeside

Ardal Chwarae Lakeside

cyfarpar aml-weithgaredd: Oes
siglenni: Oes
springy: Oes
sî-sô: Nac Oes
ffrâm ddringo: Oes
rowndabowt: Oes
troellwr: Oes
mynediad i'r anabl: Good
llithren: Oes

Ardal Chwarae Lakeside yw prif barc chwarae Llandrindod. Fel y mae'r enw'n awgrymu, mae'r ardal hon ger Llyn Fictoraidd 13-erw'r dref. Mae modd ei chyrraedd yn rhwydd mewn cerbyd neu drwy gerdded. Mae digon o le i barcio, ac mae hygyrchedd yr ardal chwarae i ymwelwyr anabl yn dda. Mae'r ardal chwarae yn rhan o Warchodfa Natur Leol Parc y Llyn, ac os ydych yn teimlo'n arbennig o egnïol,...
Ardal Chwarae Coedlan Lant

Ardal Chwarae Coedlan Lant

cyfarpar aml-weithgaredd: Nac Oes
siglenni: Oes
springy: Oes
sî-sô: Nac Oes
ffrâm ddringo: Oes
rowndabowt: Nac Oes
troellwr: Nac Oes
mynediad i'r anabl: Good
llithren: Nac Oes

Ardal chwarae fechan, laswelltog yw hon, ger stad tai Coedlan Lant heb fod ymhell o ganol y dref. Mae'n safle gwastad ac mae'n hawdd ei chyrraedd. Mae digon o le i barcio gerllaw'r ardal chwarae. Mae'r hygyrchedd i ymwelwyr anabl yn dda, er nad yw'r cyfarpar chwarae yn addas iddynt o bosibl.  Ymhlith y cyfarpar chwarae ar y safle yma mae: siglenni, springy a ffrâm ddringo.
Ardal Chwarae Llanbister

Ardal Chwarae Llanbister

cyfarpar aml-weithgaredd: Oes
siglenni: Oes
springy: Oes
sî-sô: Nac Oes
ffrâm ddringo: Nac Oes
rowndabowt: Nac Oes
troellwr: Nac Oes
mynediad i'r anabl: Good
llithren: Oes

Mae'r ardal chwarae hon ar stad fechan o dai ym mhentref Llanbister. Mae modd ei chyrraedd yn rhwydd o'r ffordd a'r llwybr, ond ychydig iawn o le parcio sydd ar ben draw ffordd bengaead ger mynedfa'r safle. Mae'r hygyrchedd i ymwelwyr anabl yn dda, ond yn anffodus, nid yw'r cyfarpar yn cynnig ond profiad chwarae o safon isel iddynt. Mae'r ardal ar safle gwastad, glaswelltog sy'n cael ei...
Ardal Chwarea Llanllyr

Ardal Chwarae Llanllŷr

cyfarpar aml-weithgaredd: Oes
siglenni: Oes
springy: Oes
sî-sô: Nac Oes
ffrâm ddringo: Nac Oes
rowndabowt: Nac Oes
troellwr: Nac Oes
mynediad i'r anabl: Good
llithren: Oes

Mae'r ardal chwarae yng nghanol y pentref ger y dafarn / bwyty a'r eglwys leol a maes y pentref. Mae'n safle gwastad, glaswelltog gyda mannau parcio gerllaw. Mae'r hygyrchedd yn dda i ymwelwyr anabl. Mae bloc toiledau cyhoeddus ar ymyl y safle. Ymhlith y cyfarpar chwarae ar y safle yma mae: 2 set o siglenni, cyfarpar aml-chwarae, llithren a springies. Mae bwrdd picnic a seddau hefyd ar...
Ardal Chwarae Trefonen

Ardal Chwarae Trefonen

cyfarpar aml-weithgaredd: Nac Oes
siglenni: Oes
springy: Nac Oes
sî-sô: Nac Oes
ffrâm ddringo: Nac Oes
rowndabowt: Nac Oes
troellwr: Oes
mynediad i'r anabl: Good
llithren: Nac Oes

Mae'r ardal chwarae hon ar Stad Trefnon yn y dref. Mae'n cynnwys ardal laswelltog yn y canol gyda chwrt pêl-fasged ar ymyl ddeheuol y safle. Mae modd i yrwyr a cherddwyr gyrraedd y safle'n rhwydd ond ychydig yn unig o leoedd parcio sydd ar gael ar y stryd. Mae'r safle ei hun yn wastad, ac mae'r fynedfa drwy'r stad yn wastad. Mae'r stad ei hun ychydig yn uwch na chanol y dref. Mae modd i...