Ardaloedd Chwarae

TREF-Y-CLAWDD (Clear)
Opsiynau chwiliad manwl

Yn dangos y cofnodion 1 I 4 O gyfanswm o 4.

  Enw'r Eitem
Ardal Chwarae Brynycastell

Ardal Chwarae a Chae Hamdden Brynycastell

cyfarpar aml-weithgaredd: Nac Oes
siglenni: Oes
springy: Oes
sî-sô: Nac Oes
ffrâm ddringo: Oes
rowndabowt: Nac Oes
troellwr: Oes
mynediad i'r anabl: Good
llithren: Nac Oes

Mae'r ardal chwarae hon yn rhan o dir hamdden o'r enw Brynycastell. Mae tomen castell ar y safle sy'n creu cefndir prydferth. Ceir golygfeydd trawiadol o'r dirwedd gyfagos, ac mae'r safle'n fan poblogaidd gyda'r gymuned leol. Mae'r cae hamdden yn gartref i glybiau pêl-droed, criced a hoci'r dref, ac mae'n cynnwys ardal laswelltog wastad gyda digon o leoedd parcio. Mae mynediad i...
Ardal Chwarae Cnwclas

Ardal Chwarae a Chae Hamdden Cnwclas

cyfarpar aml-weithgaredd: Nac Oes
siglenni: Oes
springy: Nac Oes
sî-sô: Oes
ffrâm ddringo: Oes
rowndabowt: Nac Oes
troellwr: Nac Oes
mynediad i'r anabl: Good
llithren: Oes

Mae'r safle ar ymyl stad o dai ym mhentref Cnwclas. Rhennir y safle rhwng y ganolfan gymunedol ac ardal chwaraeon aml-ddefnydd, a'r gymuned leol sy'n rheoli'r naill a'r llall. Mae modd cyrraedd y safle mewn cerbyd neu trwy gerdded trwy'r stad dai, a darperir mannau parcio ar faes parcio mawr y safle. Mae hygyrchedd y safle i ymwelwyr anabl yn dda, ac er bod y cae hamdden ar oleddf ysgafn, mae'r...
Ardal Chwarae Clawdd Offa

Ardal Chwarae a Chae Hamdden Clawdd Offa

cyfarpar aml-weithgaredd: Oes
siglenni: Oes
springy: Nac Oes
sî-sô: Nac Oes
ffrâm ddringo: Oes
rowndabowt: Nac Oes
troellwr: Nac Oes
mynediad i'r anabl: Poor
llithren: Oes

Prif ardal chwarae Tref-y-clawdd yw Ardal Chwarae Clawdd Offa. Mae'n rhan o Gae Hamdden Clawdd Offa lle mae ardal i gicio pêl a llwybrau sy'n cysylltu â Llwybr Clawdd Offa ei hun, ac mae'r safle islaw Canolfan Groeso Clawdd Offa. Mae'n cynnig golygfeydd hardd o'r bryniau cyfagos, a'r rheiny'n newid o dymor i dymor fel bod pethau gwahanol i'w gweld ar wahanol adegau o'r flwyddyn. Safle gwastad yw...
Ardal Chwarae Rhodfa Maesyfed

Ardal Chwarae Rhodfa Maesyfed

cyfarpar aml-weithgaredd: Nac Oes
siglenni: Oes
springy: Nac Oes
sî-sô: Nac Oes
ffrâm ddringo: Nac Oes
rowndabowt: Nac Oes
troellwr: Nac Oes
mynediad i'r anabl: Poor
llithren: Nac Oes

Mae'r ardal chwarae hon ar Stad Rhodfa Maesyfed ar ymyl dde-orllewinol y dref. Mae modd teithio yno mewn cerbyd trwy'r stad, ond gallai parcio ar y stryd fod yn anodd. Mae llwybr yn arwain at y safle er y gallai hwn fod yn anodd i ymwelwyr anabl. Ond ar ddiwrnod clir, mae'r olygfa o ddyffryn Tefeidiad yn syfrdanol ac yn werth ei weld. Ymhlith y cyfarpar chwarae ar y safle mae: cwrt peli bychan a...