Ardaloedd Chwarae

HEREFORD (Clear)
Opsiynau chwiliad manwl

Yn dangos y cofnodion 1 I 4 O gyfanswm o 4.

  Enw'r Eitem
Ardal Chwarae Stad Castell

Ardal Chwarae Stad Castell

cyfarpar aml-weithgaredd: Nac Oes
siglenni: Oes
springy: Oes
sî-sô: Oes
ffrâm ddringo: Nac Oes
rowndabowt: Nac Oes
troellwr: Nac Oes
mynediad i'r anabl: Good
llithren: Oes

Mae'r Ardal Chwarae a chae hamdden yma ag arwyneb wastad wedi'u lleoli ar ymyl stad fechan ym mhentref Cleirwy ac maent yno i'r gymuned leol yn bennaf. Mae wyneb diogelu ar bob rhan o'r ardal chwarae, ac mae hwn yn cysylltu'n uniongyrchol â'r cae hamdden laswelltog sy'n cael ei ddefnyddio i gicio pêl gan amlaf. Mae'r mynediad i'r safle oddi ar ffordd y stad a llwybrau troed lleol. Dim ond lle...
Ardal Chwarae Y Gelli Gandryll

Ardal Chwarae Y Gelli Gandryll

cyfarpar aml-weithgaredd: Nac Oes
siglenni: Oes
springy: Nac Oes
sî-sô: Oes
ffrâm ddringo: Oes
rowndabowt: Oes
troellwr: Oes
mynediad i'r anabl: Good
llithren: Nac Oes

Mae'r ardal chwarae ar faes hamdden y dref, ar ymyl orllewinol y dref. Safle glaswelltog, gwastad ydyw ac mae'n hawdd ei gyrraedd mewn cerbyd neu drwy gerdded. Mae maes parcio i'r maes hamdden ar ymyl yr ardal chwarae, felly mae'r hygyrchedd i ddefnyddwyr anabl yn dda. Mae lawnt fowlio, cyrtiau tenis a llain griced y dref hefyd ar y cae hamdden, ac mae adeilad clwb hefyd ar y...
Safle Ysgol Gynradd Llanigon

Safle Ysgol Gynradd Llanigon

cyfarpar aml-weithgaredd: Nac Oes
siglenni: Oes
springy: Nac Oes
sî-sô: Nac Oes
ffrâm ddringo: Oes
rowndabowt: Nac Oes
troellwr: Nac Oes
mynediad i'r anabl: Good
llithren: Nac Oes

Fel yr awgryma'r enw, mae'r safle hwn ar dir yr ysgol gynradd leol. Mae'n safle gwastad, glaswelltog sy'n cysylltu'r ysgol â'i chae chwarae. Mae modd cyrraedd y safle o'r ffyrdd a'r llwybrau lleol, ac mae digon o le ar gael i barcio y tu allan i oriau ysgol. Mae'r safle'n hygyrch i ymwelwyr anabl hefyd. Sylwch y gallai fod cyfyngiad ar ddefnyddio'r safle yn ystod oriau ysgol a gwyliau...
Ardal Chwarae Nantygollen

Ardal Chwarae Nantygollen

cyfarpar aml-weithgaredd: Nac Oes
siglenni: Oes
springy: Nac Oes
sî-sô: Nac Oes
ffrâm ddringo: Nac Oes
rowndabowt: Oes
troellwr: Nac Oes
mynediad i'r anabl: Good
llithren: Oes

Mae'r ardal chwarae leol yma wedi'i lleoli ar stad fechan o dai ac mae modd i yrwyr a cherddwyr ei chyrraedd trwy ddefnyddio ffordd y stad. Dim ond ychydig o le sydd i barcio oddi ar y stryd. Mae'r safle'n hygyrch i ddefnyddwyr anabl. Fodd bynnag, oherwydd oed y cyfarpar sydd ar gael ar y safle, ychydig o fudd a gânt o'r chwarae. Mae'r safle'n un glaswelltog a gwastad sy'n...