Ardaloedd Chwarae

ABERDAR (Clear)
Opsiynau chwiliad manwl

Yn dangos y cofnodion 1 I 1 O gyfanswm o 1.

  Enw'r Eitem
Ardal Chwarae Awelfa

Ardal Chwarae Awelfa

cyfarpar aml-weithgaredd: Oes
siglenni: Oes
springy: Oes
sî-sô: Oes
ffrâm ddringo: Nac Oes
rowndabowt: Nac Oes
troellwr: Nac Oes
mynediad i'r anabl: Good
llithren: Oes
Climbing Frame 3: Yes

Mae'r safle yma, tua hanner milltir o ganol y dref, ar dir gweddol uchel mewn stad o dai. Mae'r safle ei hun yn wastad, gyda glaswellt yn ei orchuddio, ac mae modd ei gyrraedd o'r ffordd a'r palmant. Mae ychydig o gyfle i barcio ar y stryd ger yr ardal chwarae ac mae mynediad i ymwelwyr anabl yn dda. Fodd bynnag, dylid ystyried y pellter o ganol y dref cyn ymweld â'r safle yma. Ymhlith y...