Ardaloedd Chwarae

Llandinam Rhayader Llanidloes Llanfyllin Llandrindod Wells Knighton Builth Wells Brecon Llangammarch Wells Llanwrtyd Wells Tregaron Presteigne Kington Hereford Abergavenny Crickhowell Merthyr Tydfil Aberdare Swansea Neath Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth Craven Arms Bishops Castle Montgomery Shrewsbury Montgomery Newtown Caersws Llanbrynmair Machynlleth Welshpool Meifod Shrewsbury Llanymynech Llansanffraid-Ym-Mechain Llanfechain Oswestry
Opsiynau chwiliad manwl

Yn dangos y cofnodion 6 I 10 O gyfanswm o 64.

  Enw'r Eitem
Ardal Chwarae Cae Gwyn

Ardal Chwarae a Chae Hamdden Cae Gwyn

cyfarpar aml-weithgaredd: Oes
siglenni: Oes
springy: Nac Oes
sî-sô: Nac Oes
ffrâm ddringo: Nac Oes
rowndabowt: Nac Oes
troellwr: Nac Oes
mynediad i'r anabl: Good
llithren: Oes

Mae'r ardal chwarae a'r cae hamdden yma ar ymyl stad tai Cae Gwyn. Mae'r ardal chwarae'n laswelltog ac yn cynnwys arwyneb diogelwch, ac mae ffens yn ei gwahanu oddi wrth yr ardal hamdden laswelltog. Mae ffens hefyd yn gwahanu'r ardal honno oddi wrth gae chwarae'r ysgol. Mae hyn felly caniatáu i ymwelwyr fwynhau profiad o'r "awyr agored" yn y dref. Mae'r mynediad i gerbydau i'r ardal...
Cae Chwarae Cae Hopkin

Ardal Chwarae Cae Hopkin

cyfarpar aml-weithgaredd: Nac Oes
siglenni: Oes
springy: Nac Oes
sî-sô: Oes
ffrâm ddringo: Oes
rowndabowt: Oes
troellwr: Oes
mynediad i'r anabl: Poor
llithren: Nac Oes

Ardal chwarae leol yw hon ar stad breswyl fach yn y pentref. Mae'n ardal laswelltog ac mae llethr o waelod y safle tuag at ardal wastad lle gellir cicio pêl. Gall y safle fod yn wlyb iawn yn ystod cyfnodau o law ac wedi hynny, a dylid ystyried hyn cyn dod i'r safle. Mae mynediad i gerbydau a cherddwyr fel ei gilydd yn wael, ac ychydig iawn o fannau parcio sydd ar gael ar y stryd. Mae'r...
Ardal Chwarae Stad Castell

Ardal Chwarae Stad Castell

cyfarpar aml-weithgaredd: Nac Oes
siglenni: Oes
springy: Oes
sî-sô: Oes
ffrâm ddringo: Nac Oes
rowndabowt: Nac Oes
troellwr: Nac Oes
mynediad i'r anabl: Good
llithren: Oes

Mae'r Ardal Chwarae a chae hamdden yma ag arwyneb wastad wedi'u lleoli ar ymyl stad fechan ym mhentref Cleirwy ac maent yno i'r gymuned leol yn bennaf. Mae wyneb diogelu ar bob rhan o'r ardal chwarae, ac mae hwn yn cysylltu'n uniongyrchol â'r cae hamdden laswelltog sy'n cael ei ddefnyddio i gicio pêl gan amlaf. Mae'r mynediad i'r safle oddi ar ffordd y stad a llwybrau troed lleol. Dim ond lle...
Ardal Chwarae Coedwaunger

Ardal Chwarae Coedwaunger

cyfarpar aml-weithgaredd: Oes
siglenni: Oes
springy: Oes
sî-sô: Nac Oes
ffrâm ddringo: Nac Oes
rowndabowt: Nac Oes
troellwr: Nac Oes
mynediad i'r anabl: Poor
llithren: Nac Oes

Ardal Chwarae i'r gymdogaeth yw hon. Mae'n darparu cyfleuster i'r ardal leol/y pentref. Mae'n safle glaswelltog sy'n weddol wastad ar y cyfan ac yn cynnwys ardal chwarae a hefyd ardal chwarae a lle i gicio pêl sy'n cynnwys bwrdd a chylch sgorio pêl-fasged. Gallwch gyrraedd yr ardal chwarae o'r stad breswyl gyffiniol, ond bod hygyrchedd da i'r safle i ymwelwyr anabl, nid oes unrhyw lwybrau troed...
Ardal Chwarae Coelbren

Ardal Chwarae Coelbren

cyfarpar aml-weithgaredd: Nac Oes
siglenni: Nac Oes
springy: Nac Oes
sî-sô: Nac Oes
ffrâm ddringo: Oes
rowndabowt: Nac Oes
troellwr: Nac Oes
mynediad i'r anabl: Good
llithren: Oes

Mae'r ardal chwarae wastad, laswelltog yma ar gyrion y pentref. Nid oes ganddi ond ychydig o gyfleusterau chwarae. Mae modd cyrraedd y safle mewn car neu drwy gerdded. Fodd bynnag, dim ond ychydig o le sydd i barcio ar y stryd. Er bod mynediad i ymwelwyr anabl yn dda, mae'r cyfleusterau chwarae ar eu cyfer o ansawdd gwael. Ymhlith y cyfarpar chwarae ar y safle mae: llithren a ffrâm ddringo.