Ardaloedd Chwarae

Llandinam Rhayader Llanidloes Llanfyllin Llandrindod Wells Knighton Builth Wells Brecon Llangammarch Wells Llanwrtyd Wells Tregaron Presteigne Kington Hereford Abergavenny Crickhowell Merthyr Tydfil Aberdare Swansea Neath Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth Craven Arms Bishops Castle Montgomery Shrewsbury Montgomery Newtown Caersws Llanbrynmair Machynlleth Welshpool Meifod Shrewsbury Llanymynech Llansanffraid-Ym-Mechain Llanfechain Oswestry
Opsiynau chwiliad manwl

Yn dangos y cofnodion 11 I 15 O gyfanswm o 64.

  Enw'r Eitem
Ardal Chwarae Cwmgïedd

Ardal Chwarae Cwmgïedd

cyfarpar aml-weithgaredd: Oes
siglenni: Oes
springy: Nac Oes
sî-sô: Nac Oes
ffrâm ddringo: Nac Oes
rowndabowt: Nac Oes
troellwr: Oes
mynediad i'r anabl: Good
llithren: Oes

Mae'r ardal chwarae laswelltog, wastad hon ym mhentref Cwmgïedd ger Ystradgynlais. Mae modd cyrraedd yr ardal chwarae o ffordd stad, neu drwy ddefnyddio'r llwybrau troed lleol. Mae ardal chwarae ar un ochr iddi, a lle i gicio pêl ar yr ochr arall. Mae ychydig o lei i barcio ar y stryd, ac er bod yr ardal chwarae ryw hanner milltir o'r heol fawr, mae mynediad ar gyfer ymwelwyr anabl. Fodd bynnag,...
Ardal Chwarae Cwmdu

Ardal Chwarae Cwmdu

cyfarpar aml-weithgaredd: Nac Oes
siglenni: Oes
springy: Nac Oes
sî-sô: Nac Oes
ffrâm ddringo: Oes
rowndabowt: Nac Oes
troellwr: Nac Oes
mynediad i'r anabl: Good
llithren: Oes

Mae'r ardal chwarae leol hon ym mhentref Cwmdu, ger y ffordd fawr ac arosfan bws. Y ffordd orau o'i chyrraedd yw trwy'r stad dai gyfagos, lle nad oes ond dyrnaid o leoedd parcio. Mae llwybr yn torri trwy'r safle, ond er bod hygyrchedd i bobl anabl yn dda, nid ydym yn ystyried bod y ansawdd y profiad chwarae'n addas i'w dibenion. Mae'r ardal chwarae ar safle glaswelltog, gwastad sydd ag un pen yn...
Ardal Chwarae Derwenlas

Ardal Chwarae Derwenlas

cyfarpar aml-weithgaredd: Nac Oes
siglenni: Oes
springy: Oes
sî-sô: Oes
ffrâm ddringo: Nac Oes
rowndabowt: Nac Oes
troellwr: Nac Oes
mynediad i'r anabl: Poor
llithren: Nac Oes

Mae'r ardal chwarae fechan hon ar stad o dai ym mhentref Derwenlas, ger tref Machynlleth. Mae modd cyrraedd y stad o'r ffordd, ond rhaid wrth ofal wrth gerdded i'r safle. Nid ydym felly'n argymell y safle i ymwelwyr anabl. Lluniwyd yr ardal chwarae ar gyfer plant y stad, ac mae wedi'i gynnal at y diben yma erioed. Ymhlith y cyfarpar chwarae ar y safle yma mae: siglenni, sî-sô a springy.
Ardal Chwarae Tai Digeddi

Ardal Chwarae Tai Digeddi

cyfarpar aml-weithgaredd: Nac Oes
siglenni: Oes
springy: Nac Oes
sî-sô: Nac Oes
ffrâm ddringo: Nac Oes
rowndabowt: Oes
troellwr: Nac Oes
mynediad i'r anabl: Good
llithren: Oes

Ardal chwarae leol yw hon ar ymyl stad fechan o dai ym mhentref Llanigon. Mae'n safle gwastad, glaswelltog a dim ond trwy ddefnyddio ffyrdd a llwybrau troed y stad y mae modd ei gyrraedd. Mae rhywfaint o le parcio ar y stryd. Fel ardal i gicio pêl y defnyddir y cae hamdden yn bennaf, ac mae golygfeydd hyfryd o'r cefn gwlad o amgylch y pentref i'w gweld oddi yno. Er bod hygyrchedd yn dda i...
Ardal Chwarae Dolgwenith

Ardal Chwarae a Chae Hamdden Dolgwenith

cyfarpar aml-weithgaredd: Oes
siglenni: Oes
springy: Oes
sî-sô: Nac Oes
ffrâm ddringo: Nac Oes
rowndabowt: Nac Oes
troellwr: Nac Oes
mynediad i'r anabl: Good
llithren: Oes

Mae'r safle ar stad Dolgwenith, ac yn wreiddiol, dim ond ar gyfer trigolion y stad honno y bwriadwyd yr ardal chwarae. Mae'n cynnwys ardal laswelltog, wastad ar gyfer cicio pêl. Mae modd cyrraedd mewn car neu drwy gerdded drwy'r stad a'r llwybrau cerdded, ac mae rhywfaint o leoedd parcio ar y stryd gyfagos. Mae mynediad i ymwelwyr anabl, felly, yn dda. Ymhlith y cyfarpar...