Ardaloedd Chwarae

Llandinam Rhayader Llanidloes Llanfyllin Llandrindod Wells Knighton Builth Wells Brecon Llangammarch Wells Llanwrtyd Wells Tregaron Presteigne Kington Hereford Abergavenny Crickhowell Merthyr Tydfil Aberdare Swansea Neath Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth Craven Arms Bishops Castle Montgomery Shrewsbury Montgomery Newtown Caersws Llanbrynmair Machynlleth Welshpool Meifod Shrewsbury Llanymynech Llansanffraid-Ym-Mechain Llanfechain Oswestry
Opsiynau chwiliad manwl

Yn dangos y cofnodion 1 I 5 O gyfanswm o 64.

  Enw'r Eitem
Ardal Chwarae Awelfa

Ardal Chwarae Awelfa

cyfarpar aml-weithgaredd: Oes
siglenni: Oes
springy: Oes
sî-sô: Oes
ffrâm ddringo: Nac Oes
rowndabowt: Nac Oes
troellwr: Nac Oes
mynediad i'r anabl: Good
llithren: Oes
Climbing Frame 3: Yes

Mae'r safle yma, tua hanner milltir o ganol y dref, ar dir gweddol uchel mewn stad o dai. Mae'r safle ei hun yn wastad, gyda glaswellt yn ei orchuddio, ac mae modd ei gyrraedd o'r ffordd a'r palmant. Mae ychydig o gyfle i barcio ar y stryd ger yr ardal chwarae ac mae mynediad i ymwelwyr anabl yn dda. Fodd bynnag, dylid ystyried y pellter o ganol y dref cyn ymweld â'r safle yma. Ymhlith y...
Ardal Chwarae Beulah

Ardal Chwarae Beulah

cyfarpar aml-weithgaredd: Nac Oes
siglenni: Nac Oes
springy: Oes
sî-sô: Oes
ffrâm ddringo: Oes
rowndabowt: Oes
troellwr: Oes
mynediad i'r anabl: Good
llithren: Nac Oes

Mae'r ardal chwarae bentref hon yn darparu cyfleoedd chwarae i'r gymuned leol. Mae'n safle glastwelltog, gwastad sy'n hawdd ei gyrraedd i gerddwyr a gyrwyr. Mae nifer cyfyngedig o fannau parcio ar gael, ac mae'r mynediad i ddefnyddwyr anabl yn dda. Ymhlith y cyfarpar chwarae ar y safle mae: ffrâm ddringo, sî-sô, rowndabowt, troellwr a springy.  Mae seddi hefyd ar gael yno.
Ardal Chwarae Brynycastell

Ardal Chwarae a Chae Hamdden Brynycastell

cyfarpar aml-weithgaredd: Nac Oes
siglenni: Oes
springy: Oes
sî-sô: Nac Oes
ffrâm ddringo: Oes
rowndabowt: Nac Oes
troellwr: Oes
mynediad i'r anabl: Good
llithren: Nac Oes

Mae'r ardal chwarae hon yn rhan o dir hamdden o'r enw Brynycastell. Mae tomen castell ar y safle sy'n creu cefndir prydferth. Ceir golygfeydd trawiadol o'r dirwedd gyfagos, ac mae'r safle'n fan poblogaidd gyda'r gymuned leol. Mae'r cae hamdden yn gartref i glybiau pêl-droed, criced a hoci'r dref, ac mae'n cynnwys ardal laswelltog wastad gyda digon o leoedd parcio. Mae mynediad i...
Ardal Chwarae Bwlch

Ardal Chwarae Bwlch

cyfarpar aml-weithgaredd: Nac Oes
siglenni: Oes
springy: Oes
sî-sô: Nac Oes
ffrâm ddringo: Oes
rowndabowt: Nac Oes
troellwr: Oes
mynediad i'r anabl: poor
llithren: Oes

Mae'r ardal chwarae laswelltog hon ar ymyl stad breswyl fach ym mhentref Bwlch. Er bod nifer fechan o fannau parcio gerllaw, dim ond llwybr cul sy'n arwain at y safle. Mae hygyrchedd y safle i ymwelwyr anabl yn wael, ac nid oes unrhyw lwybrau mewnol yn cysylltu'r cyfarpar chwarae ar y safle. Mae ardal fechan i gicio pêl, ac mae'r cyfarpar chwarae'n cynnwys: siglen fasged, springy,...
Ardal Chwarae Cae Glas

Ardal Chwarae a Chae Hamdden Cae Glas

cyfarpar aml-weithgaredd: Nac Oes
siglenni: Oes
springy: Nac Oes
sî-sô: Oes
ffrâm ddringo: Oes
rowndabowt: Oes
troellwr: Nac Oes
mynediad i'r anabl: Poor
llithren: Nac Oes

Mae'r ardal chwarae ar ymyl Stad Cae Glas y dref, ac oherwydd ei fod ar dir uwch, mae'n cynnig golygfeydd ymhell dros yr ardal. Mae'n ardal laswelltog ar ychydig o lethr, ac yn cynnwys man i gicio pêl ac ardal chwarae, sydd ar ffin ogleddol y safle. Mae modd gyrru cerbyd ar hyd ffordd stad ac mae rhywfaint o le i barcio ar ochrau'r stryd. Gall cerddwyr gyrraedd trwy stad Cae...