Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol

Grwp o fudiadau ac unigolion sy'n gweithio gyda'i gilydd i ddiogelu bywyd gwyllt Powys i'r dyfodol yw Partneriaeth Natur Powys. Mae ei amcanion wedi'u dynodi yng Nghynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol Powys (CGBA).

Cynlluniau Gweithredu

Cliciwch ar y dolenni isod i weld a llwytho rhannau o Gynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol Powys.  Bydd angen meddalwedd darllen PDF arnoch, fel Adobe Acrobat Reader.  Gallwch ei lawrlwytho am ddim o wefan Adobe

Sylwch nad oes fersiynau Cymraeg o'r cynlluniau gweithredu ar gael ar hyn o bryd.  Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra.