Cymorth gyda budd-daliadau

Gall ein gwasanaeth cymorth gyda budd-daliadau gynnig cyngor, cyfarwyddyd a chymorth gyda'r fudd-daliadau lles.

Gallwch eich atgyfeirio eich hun neu rywun arall. Os ydych yn atgyfeirio rhywun arall, gwnewch yn siwr eich bod wedi cael caniatâd ganddynt o flaen llaw.

I atgyfeirio rhywun, defnyddiwch ein ffurflen atgyfeirio cymorth ar -lein.

Byddwn yn ceisio cysylltu â chi cyn pen 10 diwrnod o dderbyn eich ffurflen. Os yw eich problem yn un brys, gallwch ddweud hynny ar y ffurflen a byddwn yn cysylltu â chi o fewn cyfnod priodol.

Rydym yn cynnig gwiriad budd-daliadau sylfaenol i weld a oes gennych hawl i unrhyw fudd-daliadau ychwanegol, a ph'un a ydych yn derbyn y swm cywir yn y budd-daliadau a gewch ar hyn o bryd.

Gallwn hefyd:

  • Eich helpu i wneud cais am unrhyw fudd-daliadau newydd neu fudd-daliadau sydd wedi cynyddu - gan gynnwys ôl-ddyddio hawliadau.
  • Eich helpu i herio penderfyniadau i atal budd-daliadau - gan gynnwys cymorth gyda gordaliadau.
  • Os na allwn eich helpu, byddwn yn eich atgyfeirio i asiantaeth arbenigol lleol.

Dewch i siarad gyda ni mewn sesiynau galw heibio

  • Llyfrgell Tref-y-clawdd -  Dydd Mercher 10am-12pm, pob 2 wythnos o'r 1 Gorffennaf 2015
  • Llyfrgell Rhaeadr Gwy - 2-4pm pob yn ail ddydd Mercher o'r 8 Gorffennaf 2015

Galwch heibio neu ffonio 01597 827462 i wneud apwyntiad.

 

 

Rydym hefyd yn gweithio gyda Macmillan Cancer Support i ddarparu cymorth gydag arian a budd-daliadau i gleifion canser a'u gofalwyr sy'n drigolion ym Mhowys.

Cymorth a Gwybodaeth