Gofyn am fudd-daliadau

Angen help gyda budd-daliadau a materion ariannol?

 • Help gyda gwneud cais am fudd-daliadau
 • Archwiliad budd-daliadau manwl
 • Help gyda hawlio budd-daliadau newydd neu gynnydd mewn budd-daliadau
 • Help gyda hawliadau ôl-ddyddio
  Dod i wybod mwy

Gwneud cais am Fudd-daliadau

 • Budd-daliadau tai
 • Gostyngiadau yn nhreth y cyngor
 • Prydau ysgol am ddim a grantiau dillad ysgol
  Dod i wybod mwy

 

Materion arian* Popeth digidol ac ar-lein * Cyngor ar fudd-daliadau * Hawlio budd-dal tai * Gostyngiad treth y cyngor * Prydau ysgol am ddim * taliadau tai yn ôl disgresiwn

Mae pob trafodaeth yn gyfrinachol

 

Yn anffodus, nid ydym yn cynnal y sesiynau taro heibio bellach, ond gallwch ddod i siarad â ni yn un o’n sesiynau apwyntiad:

 • Neuadd Maldwyn
 • Y Gwalia
 • Neuadd Bryncheiniog
 • Llyfrgell Tref-y-Clawdd
 • Llyfrgell Rhaeadr Gwy
 • Canolfan Byd Gwaith y Drenewydd
 • Ystradgynlais
 • Canolfan Byd Gwaith y Trallwng

Ffoniwch 01597 827462 i drefnu apwyntiad

 

 1. Angen siarad â rhywun?
  Gofynnwch i ni roi galwad yn ôl i chi

Byddwn yn gwneud ein gorau glas i roi galwad yn ôl i chi cyn gynted ag sy'n bosibl, ond byddwn yn eich ffonio o fewn 5 diwrnod. Fel arall, anfonwch e-bost atom gan ddefnyddio'r manylion cyswllt ar y dudalen hon.

 

 

Cyswllt

Prisiau galw