Budd-dal Tai

Mae Budd-dal Tai yn helpu unrhyw un sydd ar incwm isel sy'n byw ym Mhowys ac yn talu rhent.

Mae swm y budd-dal tai y dylech ei gael yn cael ei gyfrifo trwy ystyried faint o arian sydd gennych yn dod i mewn, eich cynilion, eich amgylchiadau personol a faint o rhent sydd rhaid i chi dalu.

Sut i wneud cais

  1. Llenwch y ffurflen gais ar-lein ar y dudalen hon.
  2. Gallwch gael help i lenwi’r ffurflen dros y ffôn. Gallwch hefyd gael cymorth i lenwi'r ffurflen mewn unrhyw bwynt Llyfrgell+ 

Pethau i'w cofio

Anfonwch y ffurflen ar unwaith oherwydd bydd hynny'n effeithio ar bryd y gallwn ddechrau eich talu.

  • Os nad ydych am wneud cais am Fudd-dal Tai, gallwch ddefnyddio'r un ffurflen i hawlio cymorth tuag at Dreth y Cyngor (Gostyngiad), Prydau Ysgol am Ddim a Grantiau Dillad Ysgol ar yr un ffurflen.
  • Gewch chi ddim budd-dal os na fyddwch yn hawlio.