Gwneud cais am fudd-daliadau

Icon representing benefits

Mae yna ffordd y gallwn ni roi cymorth ariannol i chi i'ch helpu chi gyda threuliau byw o ddydd i ddydd a chostau penodol. Mae'n bosibl eich bod yn colli allan ar gymorth ariannol arall y mae gennych hawl iddo trwy fudd-daliadau lles. Gall y  cyfrifydd budd-daliadau eich helpu i wirio faint allech chi ei hawlio.

Gallwn helpu gyda'ch cais neu os ydych angen siarad â ni am hawliad presennol, gofynnwch i ni eich ffonio.

Materion arian* Popeth digidol ac ar-lein * Cyngor ar fudd-daliadau * Hawlio budd-dal tai * Gostyngiad treth y cyngor * Prydau ysgol am ddim * taliadau tai yn ôl disgresiwn

Mae pob trafodaeth yn gyfrinachol

 

Yn anffodus, nid ydym yn cynnal y sesiynau taro heibio bellach, ond gallwch ddod i siarad â ni yn un o’n sesiynau apwyntiad:

  • Llyfrgell Tref-y-Clawdd
  • Llyfrgell Rhaeadr Gwy
  • Canolfan Byd Gwaith y Drenewydd
  • Ystradgynlais
  • Canolfan Byd Gwaith y Trallwng

Ffoniwch 01597 827462 i drefnu apwyntiad Dolenni i wefannau eraill

Mae'n bosibl y byddwch yn colli cymorth ariannol arall y mae gennych hawl iddo trwy fudd-daliadau lles.

Gall y cyfrifydd budd-daliadau yn entitledto.co.uk eich helpu chi i wirio beth allech chi ei hawlio, neu benderfynu a fyddai modd i chi gael mwy o fantais o fod mewn sefyllfa wahanol.

Gov.uk - Univeral Credit

Gov.uk - Everything about benefits

Gov.uk - Benefits Calculator

Info-engine logo

Dod o hyd i wasanaethau ac asiantaethau cymorth eraill sy'n gallu darparu cyngor a chymorth annibynnol arall ym Mhowys i chi am ddim.