Cyngor Ariannol a Hawliau Lles

 

Trwy weithio mewn partneriaeth â Macmillan Cancer Support, rydym yn darparu cyngor a chymorth di-duedd a chyfrinachol am ddim i drigolion Powys.

 

 

Ry'n ni'n cynnig cyngor a chymorth naill ai dros y ffôn neu mewn apwyntiad personol i'ch helpu chi gyda:

  • Mynd ar-lein
  • Sefydlu cyfrifon a debydau uniongyrchol
  • Taliadau Lles
  • Cyngor Cyllidebu Personol a sut i gwtogi ar filiau'r aelwyd
  • Dyled

Citizens Advice Powys Debt Advice

Citizens Advice Powys Website

Citizens Advice Powys can assist with a whole range of money issues, including: household bills, credit debts and even insolvency options such as bankruptcy and debt relief orders.

The advice is free, confidential and impartial.

Being in debt can be stressful and it can be difficult to know what to do first – especially if you’re constantly getting letters and calls from the companies you owe money to.

You might be thinking about taking out a loan to pay back money you owe, but this can make the problem worse when there might be a better solution for you.

There’s no debt problem that’s unsolvable.

If you are struggling with your debts it is important to take action immediately to prevent the situation from getting any worse.

We have telephone appointments available to assist you deal with your debt problems.

To make a telephone appoint with a Specialist Debt Advisor please call 01686 617 669 Tuesday to Friday 9:30am – 4pm. Or download a Powys Client Referral Form here 

Llenwch y ffurflen isod i ofyn am gyngor neu apwyntiad.

 

Ein nod yw cysylltu â chi cyn pen 10 diwrnod wedi i chi dderbyn eich ffurflen. Os yw eich problem yn un brys, gallwch nodi hynny ar y ffurflen a byddwn yn ceisio cysylltu â chi yn gynt.