Rhoi gwybod am broblem sbwriel

Byddwn yn cadw'r ardaloedd ry'n ni'n gyfrifol amdanyn nhw yn rhydd oddi wrth sbwriel. Mae'n bosibl y byddwch yn gweld sbwriel mewn ardal, neu fin sbwriel sy'n gorlifo. Mae'n bosibl eich bod chi wedi clirio'r sbwriel ac am wybod ble i'w roi.

Pan fydd anghenion sbwriel clirio

Rhowch wybod am broblem sbwriel gan ddefnyddio'r ffurflen ar y dudalen yma. Byddwn yn glanhau'r sbwriel ar y tir ry'n ni'n gyfrifol amdano, er enghraifft ffyrdd a phalmentydd a pharciau cyhoeddus.

Y cynghorau tref neu sefydliadau eraill sy'n cynnal a chadw rhai o'r biniau sbwriel. Gwnewch yn siwr bod gan y bin logo Barcud Coch Powys cyn rhoi gwybod i ni am y broblem.

Biniau sbwriel sy'n gorlifo

Bydd y cyngor yn gwagu biniau'n rheolaidd, ond os gwelwch chi un sy'n gorlifo ac yn achosi problemau, rhowch wybod amdano, a byddwn yn dod i'w wagu cyn gynted ag y medrwn.

Codi sbwriel

Er ein bod ni'n gwneud pob ymdrech i gadw'r sbwriel i lawr, ry'n ni bob amser yn ddiolchgar pan fydd cymunedau lleol yn helpu - boed hynny'n rhan o ymdrech gan gymuned ysgol neu'n dasg y mae unigolyn yn ei chyflawni.

Defnyddiwch y ffurflen ar y dudalen yma i drafod y sesiwn codi sbwriel rydych wedi'i drefnu.

Pan fyddwch wedi gorffen, rhowch wybod i ni, a byddwch yn dod i gasglu'r sbwriel rydych wedi'i godi.

Rhoi gwybod am sbwriel

Report a litter problem  (Agorir mewn ffenestr newydd)

Tell us about planned litter picking  (Agorir mewn ffenestr newydd)