Rhoi gwybod am broblem gyda chasglu bin

Os nad ydym yn casglu’ch sbwriel neu’ch gwastraff ailgylchu fel arfer, rhaid i chi roi gwybod i ni am hyn o fewn dau ddiwrnod gwaith

 

Rydym wrthi’n llunio gwefan newydd fydd yn eich helpu i wneud mwy gyda ni ar-lein. Bydd y wefan yn ein helpu i weld lle rydym arni o ran eich ymholiadau, i ymateb iddyn nhw ac i roi gwybod i chi am yr hyn rydym yn ei wneud yn eu cylch.

Defnyddiwch ein gwefan newydd i ofyn am fin, Rhoi gwybod am broblem gyda chasglu bin.