Rhoi gwybod am broblem gyda chasglu bin

Os nad yw eich ailgylchu neu sbwriel wedi na cael ei gasglu fel arfer, mae angen i chi roi gwybod i ni o fewn dau ddiwrnod gwaith.

Rydym yn creu gwefan  newydd i’ch helpu chi wneud mwy ar-lein gyda ni, a’n helpu ni gadw llygad, ymateb a’ch diweddaru chi am eich ceisiadau.

Byddwn yn symud eitemau’n raddol i’r wefan newydd dros y misoedd nesaf ac yn gwrando ar unrhyw sylwadau fydd gennych er mwyn gwella’r wefan ymhellach.

Defnyddiwch ein gwefan newydd i ofyn am fin, Rhoi gwybod am broblem gyda chasglu bin.