Gofyn i ni gasglu eitemau swmpus (cartref)

Os ydych angen cael gwared ag eitemau mawr megis dodrefn neu offer trydanol, gallwn ni eu casglu i chi neu gallwch fynd â nhw i'r ganolfan ailgylchu neu i'r tip.

Gofyn i ni gasglu eitemau mawr

Sut ydw i'n trefnu casgliad?

  • Ffoniwch ni 0845 6027035 - 01597 827465.
  • Byddwn yn rhoi cyfeirnod a dyddiad casglu i chi, a fydd fel arfer o fewn pythefnos.
  • Bydd rhaid talu am y gwasanaeth hwn.  Gallwch dalu gyda cherdyn debyd/credydd

Faint fydd o'n costio?

Bydd y pris yn dibynnu ar ba mor drwm yw'r eitemau a pha mor anodd ydynt i'w symud. Er enghraifft, gall cadair bwyso llai na 50kg, ond mae piano yn pwyso dros 100kg.

  • £25 ar gyfer hyd at 3 eitem mewn unrhyw un casgliad

Os oes gennych llai na 3 eitem i'w casglu, gallwch arbed arian trwy rannu casgliad gyda chymydog.

Eitemau sy'n pwyso dros 50kg

  • Bydd y rhain yn costio mwy, gan ddibynnu ar ba mor fawr ydynt yn union a pha mor anodd y byddant i waredu â hwy.

Sylwch: mae swît dridarn yn cael ei gyfrif fel tair eitem (os yw’n cynnwys soffa a dwy gadair).  Bydd bwrdd a phedair cadair yn cael eu cyfrif fel pum eitem

Ailgylchu eitemau mawr

Canolfannau Ailgylchu

Os ydych yn gallu cludo eich eitemau swmpus o'r cartref eich hunan, gallwch fynd â nhw i'ch canolfan gwastraff ac ailgylchu leol.

Cynlluniau Ailddefnyddio

Powys cleaning service are working alongside the Homelessness Prevention and alleviation team within Powys and are looking for unwanted recyclable household items (in good clean order) to be able to donate to people in Powys who are vulnerable or less privileged.

Collection is free of charge.

For more information please ring 01597 827500 or email cleaning@powys.gov.uk

 

Cynllun Casglu Dodrefn Phoenix

Elusen gofrestredig nad yw er elw yw Phoenix. Maent yn casglu dodrefn, nwyddau cartref ac eitemau trydanol sy'n cael eu rhoi gan y cyhoedd. Bydd y rhain yn cael eu glanhau a'u didoli wedi hynny cyn eu trosglwyddo i drigolion Powys sydd angen dodrefn cost isel.

Bydd Phoenix yn casglu eitemau am ddim, cysylltwch â nhw ar 01686 623336 am ragor o wybodaeth.