Gofyn i ni gasglu eitemau swmpus (busnes)

Nid ydym yn casglu eitemau swmpus gan gwsmeriaid busnes. Am ragor o wybodaeth am gontractwyr gwastraff lleol, edrychwch yn yr Yellow Pages.

Trwyddedau ailgylchu masnachol

Mae pob trwydded ailgylchu masnachol yn para blwyddyn.

Gellir dod o hyd i drwydded ailgylchu masnachol ar y dudalen gwneud cais am drwydded.

Bydd gostwng cyfanswm y gwastraff y byddwch yn ei daflu ymaith, ailddefnyddio ac ailgylchu yn helpu'r amgylchedd a gall arbed arian i'ch busnes!