Gofyn am help i roi biniau allan

Os ydych chi'n byw ar eich pen eich hunan, yn anabl, eich bod yn breswylydd mewn oed neu eich bod yn cwympo'n aml, mae'n bosibl y byddwch yn gymwys i dderbyn help. Mae hyn yn cael ei alw'n gasgliadau gyda chymorth.

Ffurflen gais

Defnyddiwch ein ffurflenni ar-lein  (Agorir mewn ffenestr newydd)

Dim ond os nad oes rhywun yn byw gyda chi a all roi eich biniau a blychau ailgylchu i'w casglu y gallwn ni helpu.

Ni fyddwch yn gymwys i dderbyn casgliadau gyda chymorth os ydych yn byw ar ddiwedd lôn hir neu ffordd breifat.

Os ydych yn poeni y byddwch yn gweld hyn yn anodd, ond nad ydych yn gymwys am help, neu y byddai'n well gennych ei wneud eich hunan, ceisiwch ddefnyddio troli bychan. Gallwch brynu'r rhain ar-lein oddi ar nifer o werthwyr amrywiol.

Unwaith y byddwn wedi derbyn a phrosesu'r ffurflen, byddwn yn anfon llythyr neu e-bost atoch yn cadarnhau fod y gwasanaeth wedi cael ei gofrestru.

Mae'r gwasanaeth yn cael ei fonitro ac efallai y byddwn yn cysylltu â chi dros y ffôn, e-bost neu lythyr i gadarnhau fod angen yn parhau am y gwasanaeth a'ch bod yn parhau i fod yn gymwys i dderbyn y gwasanaeth. Rhowch wybod i ni am unrhyw newid a all effeithio ar eich hawl i dderbyn y gwasanaeth hwn.

Bydd angen i chi hefyd sicrhau man diogel, hawdd ei gyrraedd fel y gall y criwiau gasglu eich gwastraff neu ddeunyddiau ailgylchu oddi yno.