Diwrnod casglu biniau

Os yw eich diwrnod casglu yn newid, byddwn yn rhoi gwybod i chi - felly rhowch eich blychau allan ar yr un diwrnod ag arfer erbyn 7.30 a.m. Cofiwch, caiff eich gwastraff bwyd a'ch gwastraff ailgylchu eu casglu bob wythnos.

Defnyddiwch y system chwilio i wybod pryd fydd y cyngor yn casglu eich sbwriel a’ch gwastraff ailgylchu.

Teipiwch eich cod post yn y blwch chwilio, clicio ar Chwilio, yna dewiswch eich cyfeiriad o’r ddewislen.  Fe welwch y dyddiadau casglu isod.Ni fydd criwiau gwaith yn dychwelyd i gasglu unrhyw flychau/biniau/bagiau sy’n cael eu gosod yn y man casglu yn hwyr.

Os yw hyn yn digwydd, bydd angen mynd â'r gwastraff ailgylchu a’r sbwriel yn ôl i mewn tan y diwrnod casgliad nesaf.

Neu gallwch fynd â'r gwastraff ailgylchu at y safle ailgylchu cymunedol neu'r ganolfan gwastraff o'r cartref ac ailgylchu agosaf i chi.

Casgliadau Masnachol

Os ydych wedi'ch lleoli ym Mhowys, gallwn gasglu'r rhan fwyaf o wastraff busnes, ond ni allwn gasglu unrhyw wastraff hylifol na gwastraff peryglus.

Mae'r awdurdod yn cyflwyno gwasanaeth casglu deunyddiau ailgylchu a gwastraff gweddilliol wythnosol i gwsmeriaid masnachol.

Gweler hefyd : Beth ydw i'n ei wneud gyda fy neunyddiau ailgylchu a sbwriel (busnes)