Canolfannau Ailgylchu

Rydym yn creu gwefan  newydd i’ch helpu chi wneud mwy ar-lein gyda ni, a’n helpu ni gadw llygad, ymateb a’ch diweddaru chi am eich ceisiadau.

Byddwn yn symud eitemau’n raddol i’r wefan newydd dros y misoedd nesaf ac yn gwrando ar unrhyw sylwadau fydd gennych er mwyn gwella’r wefan ymhellach.

 

Defnyddiwch ein gwefan newydd i weld y tudalen hwn

Trwyddedau Cerbydau ac Ôl-gerbydau Masnachol (CVT)

O 1 Medi, bydd deiliaid tai gyda cherbydau ac ôl-gerbydau masnachol (yn cynnwys cerbydau i’w llogi a cherbydau gwaith) yn gorfod cael Trwydded CVT er mwyn cael mynediad i'r Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref (HWRC) ym Mhowys.

Trwyddedau Cerbydau ac Ôl-gerbydau Masnachol (CVT)

Site Address Weekdays Hours*
Landrindod Waterloo Road Industrial Estate, Ll Wells, LD1 6BH Dydd Llun Ar gau
    Dydd Mawrth Ar gau
    Dydd Mercher 09:00 - 17:00
    Dydd Iau 09:00 - 17:00
    Dydd Gwener 09:00 - 17:00
    Dydd Sadwrn 10:00 - 16:00
    Dydd Sul 10:00 - 16:00
Y Drenewydd Wern Ddu Lane, Drenewydd, Powys, SY16 3DN Dydd Llun 09:00 – 17:00
    Dydd Mawrth 09:00 - 17:00
    Dydd Mercher 09:00 - 17:00
    Dydd Iau Ar gau
    Dydd Gwener Ar gau
    Dydd Sadwrn 10:00 - 16:00
    Dydd Sul 10:00 – 16:00
Y Trallwng Severn Road, Y Trallwng, Powys, SY21 7YE Dydd Llun Ar gau
    Dydd Mawrth Ar gau
    Dydd Mercher 09:00 - 17:00
    Dydd Iau 09:00 - 17:00
    Dydd Gwener 09:00 – 17:00
    Dydd Sadwrn 10:00 – 16:00
    Dydd Sul 10:00 - 16:00
Llandeglau Llandeglau, Llandrindod Wells, Powys, LD1 5UD Dydd Llun 10:00 – 16:00
    Dydd Mercher 10:00 – 16:00
    Dydd Gwener 10:00 – 16:00
    Dydd Sadwrn 10:00 - 16:00
Cwmtwrch Isaf Bethel Road, Cwmtwrch Isaf, Powys SA9 2HW Dydd Llun 09:00 – 17:00
    Dydd Mawrth Ar gau
    Dydd Mercher Ar gau
    Dydd Iau 09:00 - 17:00
    Dydd Gwener 09:00 – 17:00
    Dydd Sadwrn 10:00 – 16:00
    Dydd Sul 10:00 - 16:00
*Sites closed Safleoedd ar gau Dydd Nadolig, Gwyl San Steffan a Dydd Calan