Canolfannau Ailgylchu

Gallwch fynd â gwastraff swmpus o'r cartref i'w ailgylchu yn unrhyw un o ganolfannau'r Cyngor ar gyfer ailgylchu gwastraff o'r cartref.  Darganfod beth, sut ac ymhle i ailgylchu trwy ddefnyddio gwefan Recyclenow

Trwyddedau Cerbydau ac Ôl-gerbydau Masnachol (CVT)

O 1 Medi, bydd deiliaid tai gyda cherbydau ac ôl-gerbydau masnachol (yn cynnwys cerbydau i’w llogi a cherbydau gwaith) yn gorfod cael Trwydded CVT er mwyn cael mynediad i'r Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref (HWRC) ym Mhowys.

Trwyddedau Cerbydau ac Ôl-gerbydau Masnachol (CVT)

Site Address Weekdays Hours*
Landrindod Waterloo Road Industrial Estate, Ll Wells, LD1 6BH Dydd Llun Ar gau
    Dydd Mawrth Ar gau
    Dydd Mercher 09:00 - 17:00
    Dydd Iau 09:00 - 17:00
    Dydd Gwener 09:00 - 17:00
    Dydd Sadwrn 10:00 - 16:00
    Dydd Sul 10:00 - 16:00
Y Drenewydd Wern Ddu Lane, Drenewydd, Powys, SY16 3DN Dydd Llun 09:00 – 17:00
    Dydd Mawrth 09:00 - 17:00
    Dydd Mercher 09:00 - 17:00
    Dydd Iau Ar gau
    Dydd Gwener Ar gau
    Dydd Sadwrn 10:00 - 16:00
    Dydd Sul 10:00 – 16:00
Y Trallwng Severn Road, Y Trallwng, Powys, SY21 7YE Dydd Llun Ar gau
    Dydd Mawrth Ar gau
    Dydd Mercher 09:00 - 17:00
    Dydd Iau 09:00 - 17:00
    Dydd Gwener 09:00 – 17:00
    Dydd Sadwrn 10:00 – 16:00
    Dydd Sul 10:00 - 16:00
Llandeglau Llandeglau, Llandrindod Wells, Powys, LD1 5UD Dydd Llun 10:00 – 16:00
    Dydd Mercher 10:00 – 16:00
    Dydd Gwener 10:00 – 16:00
    Dydd Sadwrn 10:00 - 16:00
Cwmtwrch Isaf Bethel Road, Cwmtwrch Isaf, Powys SA9 2HW Dydd Llun 09:00 – 17:00
    Dydd Mawrth Ar gau
    Dydd Mercher Ar gau
    Dydd Iau 09:00 - 17:00
    Dydd Gwener 09:00 – 17:00
    Dydd Sadwrn 10:00 – 16:00
    Dydd Sul 10:00 - 16:00
*Sites closed Safleoedd ar gau Dydd Nadolig, Gwyl San Steffan a Dydd Calan    Er bod holl wastraff o'r cartref yn cael ei dderbyn yn y safleoedd hyn, gofynnir i aelwydydd ddidoli unrhyw wastraff cymysg cyn dod yno, neu bydd yn rhaid gwneud hynny ar y safle cyn ei roi yn y cynwysyddion amrywiol sydd wedi'u marcio.  Gan mai trigolion Powys sy'n talu am y safleoedd hyn, efallai byddwn weithiau'n gofyn i chi ddangos prawf o'ch cyfeiriad cyn i chi adael unrhyw ddeunyddiau.