Dawns Powys

Get Boys Dancing at Theatr Hafren. Photograph by Joe Purches.

Mae Dawns Powys yn cynnal dosbarthiadau, hyfforddiant a pherfformiadau i bobl Powys.  Rydym yn gweithio o'r Ganolfan Ddawns yn Llandrindod, ond yn gweithio ar hyd a lled y sir.

Mae Cwmni Dawns Ieuenctid Powys wedi'i lleoli yn y Ganolfan Ddawns yn Llandrindod ac mae ar gyfer pobl ifanc sydd am ddatblygu eu techneg, eu sgiliau perfformio a'u creadigrwydd, gan arbenigo mewn Dawns Gyfoes.

Rydym yn cwrdd yn ystod y gwyliau i greu dawnsiau sy'n cael eu perfformio mewn digwyddiadau Dawns Ieuenctid ar hyd a lled Powys.

Mae'r Ganolfan Ddawns yn hen Neuadd yr Eglwys ar Ffordd Arlais, Llandrindod.

Mae gan y ganolfan stiwdio ddawns ragorol, gyda bariau, drychau a llawr dawns crog, sy'n troi'n theatr fechan.  Gallwch logi'r Ganolfan Ddawns ar gyfer ymarferion, cyfarfodydd, perfformiadau, cynadleddau a dosbarthiadau dawns. 

Y pris bob awr yw: £20 - Corfforaethol / £15 - grwpiau cymunedol / £12 - rhai sy'n gysylltiedig â Dawns Powys (os ydych chi'n cynnig dosbarth dawns cymunedol). 

Rhagor o wybodaeth

image of dancers.

I gael gwybodaeth am ein dosbarthiadau ac amserlen ewch i wefan Dawns Powys

Image of dancers

Mae Dawns Powys yn chwilio am bobl a fyddai â diddordeb mewn bod yn aelod o Fwrdd Ymddiriedolwyr newydd.  

Bydd y Bwrdd Ymddiriedolwyr yn gyfrifol am yrru'r gweledigaeth ar gyfer darparu gwasanaethau dawns ym Mhowys dros y blynyddoedd i ddod. 

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Dawns Powys neu cysylltwch â Claire Sterry yn PAVO ar 01597 822191 e-bost: Claire.sterry@pavo.org.uk

Lawrlwytho pecyn cais