Trefnu i gael copi o'n harchifau

image of an photocopier

Os ydych angen copiau o ddogfennau o'n harchifau ar gyfer gwaith ymchwil preifat, gallwch eu harchebu o Archifdy Powys.  Efallai ni fyddwn yn gallu delio â cheisiadau am nifer fawr o ddogfennau, felly os ydych am gael nifer o ddogfennau, mae croeso i chi gysylltu â ni i weld os gallwn helpu. 

Os hoffech chi dynnu lluniau camera o ddogfennau yn ein hystafell chwilio, bydd angen i chi brynu trwydded ffotograffiaeth a fydd yn caniatáu i chi dynnu lluniau at ddibenion ymchwil preifat.  

Dyma’r prisiau cyfredol ar gyfer ein trwyddedau:

Trwydded am ddiwrnod - £7

Trwydded am wythnos - £20

Trwydded am flwyddyn- £50

Lawrlwythwch y ffurflen a dewch â hi gyda chi pan fyddwch yn dod i'n gweld.  Gallwch dalu ag arian parod neu siec.  

Lawrlwytho'r ffurflen trwydded ffotograffiaeth

Nid yw'r drwydded ffotograffiaeth yn caniatáu i chi atgynhyrchu, cyhoeddi nac arddangos ffotograffau digidol.  I gael caniatâd i wneud hynny, lawrlwythwch y ffurflen ganiatâd isod a'i hanfon at y Prif Swyddog Amgueddfeydd ac Archifau yn Archifau Powys.  Byddwn yn rhoi gwybod os gallwn roi caniatâd i chi, a byddwn yn rhoi gwybod i chi faint y bydd angen i chi dalu.

Lawrlwytho'r ffurflen ganiatad ar gyfer atgynhyrchu dogfennau

Diwyg Pris
Llungopiau A4 50c yr un (a phris postio a phacio)
Llungopiau A3 £1 yr un (a phris postio a phacio)
Microffilm A4 /Allbrint fiche £1 yr un (a phris postio a phacio)
Copiau digidol Gofynnwch am fanylion.

* £3 yw isafswm y tâl ar gyfer ceisiadau drwy'r post.

Archebu copiau

Lawrlwythwch a llenwch y ffurflen gais isod a'i hanfon atom:

Archifau Powys
Neuadd y Sir
Llandrindod
Powys
LD1 5LG

Nid oes angen i chi anfon tâl gyda'r ffurflen.  Byddwn yn rhoi i chi am y pris cyn y byddwn yn anfon y copiau atoch.  Gallwch dalu gydag arian parod, sieciau neu drwy ein Cyfleuster Talu Ar-Lein.

Lawrlwytho'r ffurflen gais am gopiau

Cyswllt

Prisiau galw

Ymgynghoriadau Cyfredol