Lleoliad ac Oriau Agor y Swyddfa Archifau

Archifau Powys wedi'i lleoli yn Uned 29 Parc Menter Parc-y-Ddol yn Llandrindod.

Erbyn hyn mae Archifau Powys yn ei gartref newydd yn Uned 29, Parc Menter Ffordd y Ddol, Llandrindod. 

Bydd rhaid i chi gadw lle ymlaen llaw ac fe gewch drefnu ymweliad trwy e-bostio  archives@powys.gov.uk neudrwy ffonio 01597 826088.

Click here to enlarge

Mae'n hanfodol trefnu apwyntiad cyn ymweld.  Defnyddiwch y ffurflen ar y dudalen hon i gysylltu â ni. 

Fe wnawn gadarnhau eich cais dros e-bost.  Os na fyddwch wedi clywed gennym o fewn 5 diwrnod gwaith, rhowch alwad i ni.

Cysylltu â ni

Easter Opening Hours

Monday 26th March         Closed
Tuesday 27th March         10am – 5pm
Wednesday 28th March 10am – 5pm
Thursday 29th March       10am – 5pm
Friday 30th March             Closed
Saturday 31st March        Closed
Sunday 1st April                 Closed

Monday 2nd April              Closed
Tuesday 3rd April              10am – 5pm
Wednesday 4th April       10am – 5pm
Thursday 5th April             10am – 5pm
Friday 6th April                   10am – 5pm
Saturday 7th April              Closed
Sunday 8th April                 Closed

Oriau agor arferol

Diwrnodau Oriau
Dydd Llun Ar gau
Dydd Mawrth 10.00-5.00
Dydd Mercher 10.00-5.00
Dydd Iau 10.00-5.00
Dydd Gwener 10.00-5.00
Dydd Sadwrn Ar gau
Dydd Sul Ar gau

 

Sylwch na fydd unrhyw ddogfennau gwreiddiol yn cael eu cynhyrchu rhwng 12.30 pm a 1.30 pm.

 

Rydym yn gobeithio y byddwch yn mwynhau eich ymweliad â'n swyddfa archifau, ac y bydd eich gwaith ymchwil yn werth chweil. Er mwyn gallu diogelu'r archifau ar gyfer ymchwilwyr yn y dyfodol, mae rhai gweithdrefnau y byddem yn ddiolchgar petaech yn cydymffurfio â hwy:

 • Peidiwch â dod â bwyd neu ddiod i mewn i'r ystafell chwilio.
 • Defnyddiwch y bachau sydd yno i hongian eich cot. Bydd eich bag yn cael ei gloi i ffwrdd  yn ddiogel ar ôl i chi gael popeth sydd ei angen arnoch.  
 • Dim ond pensiliau y dylech eu defnyddio yn yr ystafell chwilio - nid yw'n bosibl gwaredu ag inc oddi ar ddogfennau gwreiddiol heb eu difrodi.
 • Gallwch fynd ati i edrych ar ficroffilm, microfiche, llyfrau astudiaethau lleol a'r catalog ar eich pen eich hunain.
 • Pan fyddwch wedi canfod cofnod yn y catalog yr ydych yn dymuno edrych arno, llenwch y slip gwneud cais a'i roi i'r cynorthwy-ydd ystafell chwilio. Gallwch gael hyd at 4 dogfen ar un adeg.
 • Yn anffodus, mae rhai dogfennau mewn cyflwr mor wael fel nad yw hi'n bosibl eu cael nhw allan.
 • Rydym yn gwneud ein gorau i gael hyd i'r dogfennau mor gyflym ag sy'n bosibl, ond bydd oedi'n anochel, yn enwedig pan fo'r ystafell chwilio yn brysur.  Peidiwch â cheisio dilyn staff i mewn i'r ystafell storio.
 • Bydd staff yn eich cynghori am y defnydd o bwysau neu gymhorthion i ddal dogfennau'n agored, clustogau i gefnogi cyfrolau, a thaflenni plastig ar gyfer mapiau.
 • Byddwch yn ofalus iawn wrth drafod dogfennau, yn enwedig y rheini sydd wedi'u plygu neu sydd â selnodau.
 • Os yw'r dogfennau'n fudr iawn, gellir darparu menyg cotwm.
 • Ceisiwch gadw tudalennau rhydd yn y drefn y cawsant eu cyflwyno i chi.
 • Mae copi o'n polisi llungopio ar yr hysbysfwrdd; efallai y byddai'n bosibl i chi lungopio neu ddargopio rhai eitemau, os nad ydym yn eu llungopio.
 • Gellir defnyddio gliniaduron a chamerâu digidol yn ein hystafelloedd chwilio, ond gofynnwch i staff cyn eu defnyddio.  Os ydych am gymryd lluniau o ddogfennau yn ein hystafell chwilio bydd angen i chi brynu trwydded ffotograffiaeth.
 • Peidiwch â symud unrhyw beth o'r ystafell chwilio heblaw am eich eiddo, ac unrhyw lungopiau yr ydych wedi'u prynu.

Oeddech chi'n gwybod:  Mae gan Archifau Powys mynediad am ddim i Ancestry.com a Findmypast.com yn ein hystafell chwilio.