Gwirfoddoli yn Archifau Powys

Rydym yn creu gwefan  newydd i’ch helpu chi wneud mwy ar-lein gyda ni, a’n helpu ni gadw llygad, ymateb a’ch diweddaru chi am eich ceisiadau.

Byddwn yn symud eitemau’n raddol i’r wefan newydd dros y misoedd nesaf ac yn gwrando ar unrhyw sylwadau fydd gennych er mwyn gwella’r wefan ymhellach.

 

Defnyddiwch ein gwefan newydd i weld y tudalen hwn

Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr yma yn Archifau Powys yn Llandrindod.  Mae’r ganolfan ychydig i’r gogledd o’r dref ar Stad Ddiwydiannol Ddole Road. 

 

 

Byddwn yn hysbysebu ein swyddi ar ein tudalen Facebook, Twitter ac yma ar ein gwefan.  Os oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli, llenwch ffurflen datgan diddordeb a’i anfon ar e-bost at archives@powys.gov.uk. Neu ffoniwch 01597 826088. 

Swyddi gwag

Rydym am recriwtio pobl i nifer o swyddi, gan gynnwys setlo ymwelwyr sydd yma am y tro cyntaf, helpu ni greu gardd a thynnu gwybodaeth oddi ar gofrestrau Llysoedd Chwarter.  Eich dewis chi yw gweithio ar y rheng flaen neu beidio.  Bydd y gwaith yn digwydd dros yr wythnos waith.

Yn lle gwirfoddoli, gallwn roi cipolwg i chi o’r holl adnoddau diddorol sydd yma.  Byddai hyn yn berffaith i unrhyw un sydd â diddordeb mewn hanes lleol.

Gwirfoddolwr Garddio

Gwirfoddolwr ar gyfer Catalogio Sesiynau Chwarterol

Gwirfoddolwr ar gyfer y Ddesg Flaen

 

 

Holi am wirfoddoli

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli, llenwch ffurflen datgan diddordeb a’i anfon ar e-bost at archives@powys.gov.uk. Neu ffoniwch  Steve Woodward, y Cydlynydd Gwirfoddolwyr ar 01597 826088. 

Lawrlwytho Ffurflen Datgan Diddordeb