Cofnodion digidol a thrawsgrifiadau

Digitised records logo

Cofnodion Digidol

Mae nifer o eitemau o'n casgliadau wedi'u gosod ar ffurf ddigidol. Mae modd gweld rhai o'r rhain ar wefan Casgliad y Werin Cymru.

Bydd angen sicrhau caniatâd yr Archifydd Sirol i gopïo delweddau o Gasgliad y Werin Cymru. Cysylltwch ag Archifau Powys i gael manylion cofnodion eraill a allai fod ar ffurf ddigidol.

Dyma rai o'r dogfennau sydd ar gael ar y wefan:

  • Enwau'r Tlodion yn Aberhonddu, 1786 (B/D/ACA/2/171) - 11 tudalen
  • Nodiadur Thomas Payne, 1806 (B/D/BM/104/1/1) - 83 tudalen
  • Llyfr Adroddiad Swyddog Wyrcws Ffordun, 1795-1798 (M/GA/95) - 178 tudalen
  • Map Stad Deuddwr, 1747/8 (M/X/129)
  • Llythyron Owen Ashton Rhyfel Byd 1af (M/X/114) - 168 llun
  • Albwm Llyn Llanwddyn, 1882-1887 (M/X/80) - 38 llun
  • Cynllun Pencraig a Maesyfed, c1760 (R/X/58/1)
  • Llyfr Trefn Sesiynau Chwarter Maesyfed, 1801-1813 (Cyf: R/QS/OB/4)
  • Llyfr Trefn Sesiynau Chwarter Maldwyn, 1707-1737 (ref: M/QS/SO/1)

Gallwn gyflenwi copïau digidol neu gopïau caled am ffi fechan. Cysylltwch ag Archifau Powys a bydd y staff yn fodlon trafod eich gofynion.  Mae'n bosibl y bydd yn rhaid gwrthod ceisiadau sylweddol. Gwelwch hefyd manylion ein Gwasanaeth Copïo.

transcribed records logo

 

Cofnodion wedi'u Trawsgrifio

Mae gwirfoddolwyr ac aelodau o Gyfeillion Archifau Powys wedi trawsgrifio llawer o waith. Mae'r rhestr isod yn cysylltu â dogfennau PDF sy'n drawsgrifiadau cyflawn o'r holl ddogfennau.

Maesyfed - Cofnodion Ysgolion

Llyfr Log Lanbister Cantal, 1879-1898 
(Cyf: R/E/PS/23/L/1)

Llyfr Log Bwrdd yr Eglwys, 1880-1898 
(Cyf: R/E/PS/37/L/1)

Llyfr Log Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Llanfair Llythynwg W/VP, 1877-1900 
(Cyf: R/E/PS/53/L/1)

Cofnodion Festri Ceri a llyfr cyfrifon warden yr eglwys 1742-1771 (Cyf: M/EP/8/V/VM/1)

Cofnodion Festri Ceri a llyfr cyfrifon warden yr eglwys 1772-1874 (Cyf: M/EP/8/V/VM/2)

Llyfr cofnodion festri Llandysul 1797-1827 (Cyf: M/EP/18/V/VM/1)

Llyfr cofnodion festri Llandysul 1827-1881 (Cyf: M/EP/18/V/VM/2)

Kerry Overseers' account book, 1769-1789 (Ref: M/EP/8/O/RT/6) 

Llyfr cofnodion Bwrdd Gwarcheidwaid Undeb Deddf y Tlodion Lanfyllin  1841-1845 (ref: M/G/B/8/1)

Llyfr cofnodion Bwrdd Gwarcheidwaid Undeb Deddf y Tlodion Llanfyllin 1845-1848 (ref: M/G/B/8/2)

Llyfr cofnodion Bwrdd Gwarcheidwaid Undeb Deddf y Tlodion Llanfyllin 1848-1852 (ref: M/G/B/8/3) 

Llyfr cofnodion Bwrdd Gwarcheidwaid Undeb Deddf y Tlodion Llanfyllin 1852-1856 (ref: M/G/B/8/4)

Llyfr cofnodion Bwrdd Gwarcheidwaid Undeb Deddf y Tlodion Llanfyllin 1856-1859 (ref: M/G/B/8/5) 

Llyfr cofnodion Bwrdd Gwarcheidwaid Undeb Deddf y Tlodion Llanfyllin 1859-1861 (ref: M/G/B/8/6) 

Llyfr cofnodion Bwrdd Gwarcheidwaid Undeb Deddf y Tlodion Llanfyllin 1861-1864 (ref: M/G/B/8/7)

Llyfr cofnodion Bwrdd Gwarcheidwaid Undeb Deddf y Tlodion Llanfyllin 1864-1866 (ref: M/G/B/8/8)

Llyfr cofnodion Bwrdd Gwarcheidwaid Undeb Deddf y Tlodion Llanfyllin 1867-1869 (ref: M/G/B/8/9)

Llyfr cofnodion Bwrdd Gwarcheidwaid Undeb Deddf y Tlodion Llanfyllin 1869-1872 (ref: M/G/B/8/10)

Bwrdd Gwarcheidwaid Undeb Deddf y Tlodion Llanfyllin – eitemau yng ngofal yr Archifau Cenedlaethol

Sesiynau Chwarter Maldwyn, llyfr trefn a rhestrau sesiynau, 1707-1729 (ref:M/QS/SO & /SR)

Sesiynau Chwarter Maldwyn, rhestrau sesiynau, 1730-1739 (ref:M/QS/SR)

Sesiynau Chwarter Maldwyn, rhestrau sesiynau, 1740-1749 (ref:M/QS/SR)

Sesiynau Chwarter Maldwyn, rhestrau sesiynau, 1750-1759 (ref:M/QS/SR)

Sesiynau Chwarter Maldwyn, rhestrau sesiynau, 1760-1769 (ref:M/QS/SR)

Sesiynau Chwarter Maldwyn, rhestrau sesiynau, 1770-1779 (ref:M/QS/SR)

Sesiynau Chwarter Maldwyn, rhestrau sesiynau, 1780-1789 (ref:M/QS/SR)

Sesiynau Chwarter Maldwyn, rhestrau sesiynau, 1790-1799 (ref:M/QS/SR)

Sesiynau Chwarter Maldwyn, rhestrau sesiynau, 1800-1809 (ref:M/QS/SR)

Sesiynau Chwarter Maldwyn, rhestrau sesiynau, 1810-1819 (ref:M/QS/SR)

Sesiynau Chwarter Maldwyn, rhestrau sesiynau, 1820-1829 (ref:M/QS/SR)

Sesiynau Chwarter Maldwyn, rhestrau sesiynau, 1830-1835 (ref:M/QS/SR)