Ysbytai ac Awdurdodau Iechyd

image of a hospital in 1876

Wedi i'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol gael ei greu yn 1948, trosglwyddwyd y weinyddiaeth i fyrddau ysbytai rhanbarthol a phwyllgorau rheoli ysbytai; yn 1974, daeth awdurdodau iechyd ardal i gymryd eu lle; ac awdurdodau iechyd dosbarth yn 1982.

 

 

Oeddech chi'n gwybod? Gallwn wneud y gwaith ymchwil ar eich rhan

Cofnodion

Bydd y dolenni isod yn eich arwain i'r dogfennau PDF.

Gwasanaeth Iechyd Gwladol, Cyngor Gweithredol Aberhonddu 1947-74 (Cyf: BH/1)

Gwallgofdy Brycheiniog a Maesyfed (Ysbyty Talgarth) (Cyf: BH/2 - nid yw'r catalog ar gael ar-lein eto)

Ysbyty Coffa'r Rhyfel Crughywel (Cyf: BH/3 - nid yw'r catalog ar gael ar-lein eto)

* Ysbyty Talgarth gweler hefyd PH/C isod; B/DX/33

Cofnodion

Bydd y dolenni isod yn eich tywys i'r dogfennau PDF.

Pwyllgor Yswiriant Sir Drefaldwyn 1912-48 (Cyf: MH/1)

Gwasanaeth Iechyd Gwladol, Cyngor Gweithredol Sir Drefaldwyn 1947-74 (Cyf: MH/1)

Pwyllgor Panel Sir Drefaldwyn 1921-32 (Cyf: MH/2)

Pwyllgor Meddygol Lleol Sir Drefaldwyn 1949-74 (Cyf: MH/2)

Undeb y Tlodion y Drenewydd a Llanidloes, wyrcws Caersws 1844-1946 (Cyf: MH/3)

Undeb y Tlodion y Drenewydd a Llanidloes, wyrcws Caersws 1844-1946 (Cyf: MH/4)

Ysbyty Coffa Fictoraidd, y Trallwng (Cyf: M/H/5 - nid yw'r catalog ar gael ar-lein eto)

* Gweler hefyd Clafdy Sir Drefaldwyn 1867-1948 (Cyf: M/QS/I) yn Sesiynau Chwarter Sir Drefaldwyn

Cofnodion

Bydd y dolenni isod yn eich tywys i'r dogfennau PDF.

Pwyllgor Yswiriant Sir Faesyfed 1912-48 (Cyf: RH/1)

Y Gwasanaeth Iechyd Gwladol, Cyngor Gweithredol Sir Faesyfed 1947-74 (Cyf: RH/1)

Panel Sir Faesyfed a Phwyllgor Meddygol Lleol 1914-1974 (Cyf: RH/2)

Cymdeithas Nyrsio Tref-y-clawdd a'r Cylch 1908-1993 (Cyf: RH/3)

Bwrdd Ysbyty Tref-y-clawdd a Teme 1902-1939 (Cyf: RH/4)

Ysbyty Llandrindod (Cyf: R/H/5 - nid yw'r catalog ar gael ar-lein eto

Cofnodion

Bydd y dolenni isod yn eich tywys i'r dogfennau PDF.

Awdurdod Iechyd Powys: adroddiadau blynyddol (Cyf: PH/A)

Ymddiriedolaeth Gofal Iechyd Powys (Cyf: PH/B)

Awdurdod Iechyd Powys, cofnodion eiddo yn bennaf: Ysbyty Talgarth; Highland Moors, Y Gwrthglawdd (Ysbyty'r Frest) yn Aberhonddu; Tirlyfr Stad (Cyf: PH/C)

Gall cyfyngiad fod ar fynediad i rai cofnodion ysbytai.  Cysylltwch ag Archifau Powys i gael rhagor o fanylon.