Yr Eglwys Ddiwygiedig Unedig

Sefydlwyd yr Eglwys Ddiwygiedig Unedig yn 1972 trwy uno Eglwys Bresbyteraidd Lloegr a'r Annibynwyr.  Roedd yr Annibynwyr yn rheoli eu heglwysi eu hunain o fewn cymdeithas ardal.  Yn 1832 sefydlwyd Undeb Annibynnol Cymru a Lloegr.  

 

 

Oeddech chi'n gwybod?  Gallwn wneud ymchwil ar eich rhan

Cofnodion

Mae'r dolenni isod yn arwain at ddogfennau PDF

Capeli

Capel Annibynnol Y Drenewydd (Cyf: M/NC/1/A)

Capel Cynulleidfaol Soar, Uwchygarreg, Machynlleth (Cyf: M/NC/1/B)

Capel Cynulleidfaol Bethania, Derwenlas (Cyf: M/NC/1/C)

Capel Groeslwyd, Cegidfa (Cyf: M/NC/1/E)

Eglwys Gynulleidfaol Domgae,  Llandysilio (Cyf: M/NC/1/F)

Eglwys Gynulleidfaol Bwlch-y-Ffridd, Aberhafesb (Cyf: M/NC/1/G)

Cofnodion

Mae'r dolenni isod yn arwain at ddogfennau PDF.

Capeli

Aberedw, Ardal Llanfair-ym-Muallt (Cyf: R/NC/1/A)

Eglwys Clyro (Cyf: R/NC/1/B)