Yr Arglwydd Raglaw a'r Fyddin Sir

Penodiad y Goron oedd swydd Arglwydd Raglaw'r Sir. Ef oedd yn gyfrifol am y fyddin sir, sefydliad a grëwyd i bob pwrpas gan fesur Militia 1757. Ym 1871, trosglwyddodd Deddf y Lluoedd Arfog yr awdurdod hwnnw i'r Goron.

 

 

Oeddech chi'n gwybod? Gallwn wneud ymchwil ar eich rhan

Cofnodion

Mae'r dolenni isod yn cysylltu â dogfennau PDF.

Sir

Brycheiniog (Cyf: B/L)

Maldwyn (Cyf: M/L)

Maesyfed (Cyf: R/L)

 

Gwybodaeth Ychwanegol

Ym Mrycheiniog a Maesyfed, roedd y rhan fwyaf o'r cofnodion hyn yn rhan o gasgliadau'r Sesiynau Chwarter.