Y Bedyddwyr

Ffurfiwyd y Bedyddwyr Cyffredinol ar ddechrau'r ail ganrif ar bymtheg. Ffurfiwyd y Gymdeithas Bedyddwyr Galfinaidd gyntaf yn 1633, gan gynrychioli cangen ar wahân: y rhain oedd y Bedyddwyr Neilltuol (neu Gaeth). Yn 1770, rhannwyd y Bedyddwyr Cyffredinol, pan ffurfiwyd y Gyfundeb Newydd (New Connexion). Fe wnaeth Undeb y Bedyddwyr 1813 hyrwyddo mwy o undeb o fewn y mudiad, ac yn 1891, unodd y Bedyddwyr Neilltuedig a'r Gyfundeb Newydd i ffurfio Undeb Bedyddwyr Prydain Fawr ac Iwerddon.

 

Oeddech chi'n gwybod? Gallwn wneud ymchwil ar eich rhan

Cofnodion

Mae'r dolenni isod yn arwain at ddogfennau PDF.

Capel

Capel Sardis, Llangynidr (Cyf: B/NC/3/A)

Capel y Bedyddwyr Penuel, Llangors (Cyf: B/NC/3/B)

Capel y Bedyddwyr Seion, Pontsenni (Cyf: B/NC/3/C)

Eglwys y Bedyddwyr Kensington, Aberhonddu (Cyf: B/NC/3/D)

Capel Ainon, Ystradgynlais (Cyf: B/NC/3/E)

Cofnodion

Mae'r dolenni isod yn arwain at ddogfennau PDF.

Capel

Capel y Bedyddwyr Seion, Y Drenewydd (Cyf:M/NC/3/A)

Capel y Bedyddwyr Machynlleth (Cyf:M/NC/3/B)

Capel y Bedyddwyr Llanidloes (Cyf:M/NC/3/C)

Capel Bedyddwyr New Wells (Cyf:M/NC/3/D)

Capel y Bedyddwyr Sarn, Y Drenewydd (Cyf:M/NC/3/E)

Capel y Bedyddwyr Cwm, Yr Ystog (Cyf:M/NC/3/F)

Capel Bedyddwyr Trefaldwyn (Cyf: M/NC/3/G)

Cofnodion

Mae'r dolenni isod yn arwain at ddogfennau PDF.

Capel

Stryd Norton, Tref-y-clawdd (Cyf:R/NC/3/A)

Hereford Street, Llanandras (Cyf:R/NC/3/B)

Bwlch-y-Sarnau (Cyf:R/NC/3/C)

Capel y Bedyddwyr Bethel, Rhaeadr Gwy (Cyf:R/NC/3/D)

Capel Bedyddwyr Einsiob (Cyf: R/NC/3/E)

Capel Bedyddwyr Y Tabernacl, Llandrindod (Cyf: R/NC/3/F)

Capel Bedyddwyr Seion, Bleddfa (Cyf: R/NC/3/G)

Capel Bedyddwyr Llanfair Llythynwg (Cyf: R/NC/3/I)

Capel Bedyddwyr Dolau (Cyf: R/NC/3/J)

Capel Bedyddwyr Nantgwyn (Cyf: R/NC/3/K)

Capel Bedyddwyr Knighton, Knucklas & Coxall (Ref: R/NC/3/L)

Cofnodion

Mae'r dolenni isod yn arwain at ddogfennau PDF.

 

Cymdeithas Bedyddwyr Sir Faesyfed a Sir Drefaldwyn (Cyf: P/NC/3/A)